DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 371 —


prirasta, jer su jednogodišnji izbojci samo na 2 do 3 cm. ogriženi; ako
se nadalje uzme, da taj dio jednogodišnjeg prirasta po jutru 1 kubični
metar iznaša, to bi na čitavoj oštećenoj površini izgubljen bio prirast
od 9-7 jut. 1 m^ = 9-70 in^


Sadanja je vrieđnost tog izgubljeno prirasta 9´7 m´ . 3 K. (1 m´


srednjeg goriva za hrastovinu polag postojećeg cienika) = 29.20 K. Taj
dakle iznos predstavlja odgrizivanjem jelena uništeni prirast ili prihod
sa površine od 9´70 jut. u sadašnjosti.


Sada nastaje pitanje, koliku bi u nazadn u vrieđnost (Naeliwerth)
imao taj izgubljeni prirast ili prihod (P.) sa samo S^/g (p) nakon 80 godina,
naime minimalne obhodnje, koja će se predstojećim uredjenjem
branjevine zavesti?


Koncem osamdesete godine iznašati će unazadna vrieđnost glavnice
od 29-10 K. polag formule: P X 1.0 p°. ili 29.10 X 1.03*« =
29 10 . 10.6409 (sa činbenikom iz jur obračunatih skrižaljka) == 309 K.
65 fil., koji iznos lovo-zakupnici zemljištne zajednice K. platiti imadu.


Povodom dalnjeg utoka Vjenceslava S. i drugova i zemljištne zajednice
K. odputila je kr. zem. vldda. odjela za nutarnje poslove, rješitbom
od 27, prosinca 1902. br. 61.679. utok zemljištne zajednice, a
uvaženjem utoka Venceslava S. i drugova drugostepenu odluku
preinačila , te izrekla, da su tuženici dužni tužiteljici u ime štete naknaditi
iznos od 102 krune 92 fil. i postupovni trošak od 38 kruna 60 fil
u roku od 14 dana pod ovrhom sve s ovih razloga:


Vještačkim očevidom od 20. travnja 1901. dokazano je, da je u tužiteljičinoj
branjevini K. visoka divljač na dvim mjestima počinila štetu
i to tako, da je na jednom mjestu ogrizla hrastova mlada stabla od IV^
godine sasvim u površini od 7 jutara, a na drugom mjestu u stegnutoj
površini od 2^^ jutra. Tim je tužiteljici počinjena šteta od 102 krune
92 fil., koja je obračunana sliedećim načinom:


U nazočnom slučaju imade se u ime odštete računati, i to: razlika
izmedju troškovne vriednosti 7.- i 6-godišnje sastojine, pri.
brojiv k tomu troškove, koji su potrebni za sječu ogriženih stabala
na panj.


Troškovna vrieđnost njeke sastojine izračuna se po formuli
za jedno jutro:


c. 1, 0 pn + (B + F) {1, 0 pn — i), ako je ^ = F;
za
upitnu šumu, koja ima površinu od 453 jutara 1337 " iznaša:
c = kulturni troškovi po rali = 30 kruna,
Ji ^ vrieđnost šumskog zemljišta
po rali = 29 „