DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 64     <-- 64 -->        PDF

~ 370 —


Kako valja proračunavati štetu, počinjenu po divljači u
šumskoj branjevini. — Prinos k tumače nj a §§. 32., 37. i 39.
zakona o lovu od 27. travnja 1893.


Kr. županijska oblast u O. izdala je dne 23. ožujka 1902. pod
brojem 1130/1902 ž. o. na kr. kotarsku oblast u D. sliedeću iješitbu;


Na tužbu zemljištne zajednice urbarske obćine K. protiv zakupnika
lovišta upravne obćine S. Vjenceslava S. i drugova za odštetu štete, počinjene
po visokoj divljači na mladicama u šumi K., izdala je ta kotarska
oblast temeljem §§. 32., 37. i 39. zakona o lovu od 21. travnja 1893.
odluku od 26. rujna 1901. broj 14,920. da su tuženi dužni nakna dit
i zemljištnoj zajednici K. u im e štete, počinjene po divljači u
šumi K. na površini od 9^2 jutara, zasadjenoj hrastovim stablima od
l´/j godine, iznos od 1311 kruna i nositi trošak postupka u iznosu
od 38 kruna 60 fil. u roku od 14 dana pod pratnjom političke ovrhe
s razloga, što je izvidima na licu mjesta ustanovljeno da su hrastove
mladice u branjevini K. po divljači u površini od 7 jutara sasvim, a na
površini od 2V2 jutra u stegnutoj površini uništene, a ovu štetu nije
mogla počiniti seoska marva, pošto u branjevinu pristupa nema, a niti
je mrazom počinjena, pošto su oštećene biljke očito ogrižene, a isto
tako nije uvažen navod tuženičkog vještaka Mile M., da veći dio ozleda
sastoji u brstenju krajnih grančica; jer su oštećene biljke jednogodišnje
koje imaju vrlo malo pokrajnih grančica, već su vrhovi poodgrizani tako,
da je dalnji razvoj biljke nemoguć


Protiv ove odluke uložili su Vjenceslav S. i dr. utok.


Tim povodom nalazi kr. ova županijska oblast, vidiv, da su vještaci
i procienitelji Andrija T. i Mile M. različitog mnienja i saslušav
s toga analogno §. 207. g. p. p., trećega vještaka Slavoljuba K., odlučiti
temeljem §. 37., zakona 0 lovu, kako sliedi:


Tuženi lovo-zakupnici V. S. i drugovi dužni su platiti zemljištnoj
zajednici K. u ime štete, počinjene po divljači, iznos od 309 kruna
65 fil.


To pako iz razloga:


Branjevina K. graniči samo sa sjevero-zapadne strane sa K-čkim
poljanama, s ove strane ogradjena je plotom od trnja, pa s toga seoska
marva štetu počiniti nije mogla.


Divljač je postrane izbojke i vršike mladica na 2—3 cm, duljine
ogrizla i tim je bezuvjetno šteta počinjena. Obračunavanje odštetne
stavke po vještaku kot. šumaru F. prema §. 5. priloga D) obćeg šumarskog
zakona neizpravno je.


Ako se uzme, što je i sa protivničke strane priznato, da je odgrizivanjem
hrastovih mladica uništen samo jedan dio jednogodišnjeg