DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 369 ~
Iz upravne prakse.


P ravouži tni kom užitaka u šum ah krajiških imovnih obćina
može biti samo onaj žitelj, koji s tanuj c u područj u
bivše vojne krajine.


Rješilbom kralj. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od


3. veljačo 1903. br. 101.520. ex 1902. potvrdjono su dolnjomolbene odluke
kr. kot. oblasti u V. od 1. studenoga 1900. br 17.881 i upravnog
odbora županije s. od 16. siečnja 1092. broj 439., kojima je odbijen I.
P. iz N. zahtjevom, da bude uvršten u pravoužitni katastar b. imovne
obćiue.


Razloz i vrhovne rješitbe su sliedeći:


Iz § 18. krajiškog temeljnog zakog od god. 1850 i §§. 68. i 70.
pravilnika za šumsku službu u c. kr. vojnoj krajini od g. 1860. proizlazi,
da su dionici šumskih užitaka u erarskih šumah vojne krajine
mogle biti samo one krajiške zadruge odnosno obitelji, koje su stano val
e u području vojne Krajine.


Zakonom od 8. lipnja 1871. i naputkom od 30. prosinca 1871.
izdani su propisi za izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih
proizvoda, što ih krajiški stanovnici imadu u državnih šuma nalazećih
se u vojnoj Krajini.


Nadalje okružnica c. kr. glavnog zapovjedničtva u Zagrebu kao
jiške zemaljsko upravne oblasti od 16. srpnja 1881. br. 2314., kojom se
oglašuje odobrenje zakona od 11. srpnja 1881. (kojim se razjašnjuju odnosno
preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih
obćinah u hrv.-slav. vojnoj Krajini) i k istom izdanih naputaka, spominje,
da je Naputak A. izdan za uredjenje zajedničkog uživanja šuma
i šumskih zemalja, izlučenih za pzavoužitnike krajiškog područja.


Napokon naputak A. u §. 1. nabrajajuć vrsti pravoužitnika pozivlje
se na jur citirano §§. 68. i 70. pravilnika šumskog.


Iz svega spomenutog dakle proizlazi, da su u erarskih šumah vojne
Krajine mogli biti i da kašnje u segregiranih šumah, pripalih krajiškim
imovnim obćinam mogu biti pravoužitnici samo oni žitelji, koji stanuju
u području bivše vojne Krajine


To načelo zastupano je i u naredbi kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 19. srpnja 1888. br. 23.550. (kojom se tumače njeke
ustanove cit. naputka A).


Pošto J. P. ne stanuje u području bivše vojne Krajine, već u N.,
to ne može biti dionikom užitnih prava u šumah b. imovne obćine.
(U „Mjesečniku" pravničkoga družtva priobćio Dr. A. Goglia.