DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 61     <-- 61 -->        PDF

367


matva prošlih godina još uviek bila od utjecaja, stagnacija je ipak nastala,
te je od izradjene u campagni g. 1901./02. robe ostalo nepredano
od prilike 12 milijuna komada.


S tako nepovoljnim izgledima ušlo se je u campagnu od god.
1902./03., te je prema tomu i produkcija bila u ovoj campagni prema
onoj prošloj znatno stegnuta. .Jer, dok seje u god. 1901./02. produciralo
oko 57 milijuna komada, to možemo ovogodišnju produkciju računati
na od prilike 16*4 milijuna komada!


Približna data o izradbi i prometu duge u campagnama od god.
1901./02. i 1902./03.


Izradba NeproIzi´adba
Nepro


Tvrđke producenata


g. 1901/02. dano g.1902/03. dano
Belčlć Vladimir 160.000 lOO.OOO 100 000
Berger A. 1,300.(100 1,500.0CO
Berger A. & Hugo Hartl 3,000.000 2,000.000 1,000.000
Berndorfer Al. 700.000
Blasich L. 1,350.000 1,850.000 soo.oro 800.000
Ph. Deutscli Sćihne & S, Benedik 2,700.000 2,700.000 700.000 700.000
Jos Eisler & Sohne 500.000
Franz Gamiršek 2,000 000 1,700.000 400.000 400.000


A. GaJparac 500.000 400.000 100.000 100.000
A. Berge, H. Hartl & Jos. Halle 1,000.000
CT. Glasa 600.000 400.000
M. Gotthardi ifc I. Liebermann 600.000 1,000.0C0 1,000.000
Ig. Hoffmann 1,000.000
Holz Handola-Actien Gesel. 2,500.000 1,300.000
L. Kern 15,000.000 10,000.000 10,000.000
I. Kohii & Gratr 250.000
M. Kronberger & Sohn 500.01 iO
Alb. Lamarche 6,500.000 2 000.000 2,000.000
Molir & Co. 800.000 1,000.000 1,000.000
M Momoilovio 400.00fi 4C0.OOO 100.000 100.000
Neuschloss´sche Taninfabrik 3,000.000 300.000 KOO.OOO
L. Perin aine 500.000
M. Pollak 800.000
M. Prpie 510.000
i?ooietž d´Importation đe Cliene 1,200.000 1,000.000 800.000 800.000
C. Schlesinger 4,500.000 1 500.000 1,500.000
Bipuš & Co. 2,100.000 2,100.COO 100.000 100.000
B. Turčić 140.000
P. Turkovie 2,000.000
A. I. Wesselinovits 600.000 600.000
M. Vuk & Soline 450.000
S. Milić 500.000 500.000 500.001) 500.000
L. Kern & Sehwarz 600.000 600.000
L. Kern & Hoffmann 600.000 600.000
Grassel, Sohenk & Co. 300.000 300.000
G. Drach 300.000 300.000
Holz-Exploitations A. Gr. 600.000 600.000
Guttmann 1 500,000 1,500.000
C. L6\vy 100.000 100.000
Bachrach & Krahforat 100.000 100.000
Vagele L. 500.000 500.000
Ukupno 57,150.000 14,450.000 26500.000 24,000.000