DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 362 —


ĐJmitz, giiine Zeit und Streitfragen. In zwangsloser Folge gemeinverstandlich
besprochen. I. Uber Naturschutz u. Pflege des Waldsehonen.
Izašlo u Beču kod M. Perlesa. Giena 1 K.


Kessler, die Dienstlandwirthschaft der preuss. Staatsforstbeamten.
Izašlo kod M. Neumanna u Neudammu. Giena 60 fd.
Scliivappacb, Leitfaden der Holzmesskunde. II, umgearb. Auflage.
Izašlo u Berlinu kod J. Springera. Giena SV/^ odnosno 4*4 krune.


Hess, Leitfaden fiir die wirthschaftliche Behandlung des biiuerlichen
Kleimvaldbesitzes im Ennsthale. Izašlo nakladom pisca u Grazu 1903.
Kritika je ovu knjižicu vrlo pohvalila, jer sadržaje u kratko sve ono,
što je seljaku nuždno znati´o šumi a većinom je pisac gradju obradio tako,
da se ona sastoji od kratkih pitanja i odgovora.


Sclincider, dendrologische Winterstudien Djelo sadržaje u tekstu
224 slike. Izašlo kod G. Fischera u -Jeni li´03. Giena 9 kruna.
Roseiuout, la disparation du Ghene et l´introduction des Resineux
dans les Taillis —Sons—Futaie. Izašlo u Parizu kod J. Rotsehilda.


Promet i trgovina.


Razvitak šumske trgOTine u Slavoniji. Pod ovim naslovom
objelodanjen je nedavno u „Narodnoj obrani" članak, koji svakako potiče
iz pera kojega od poznavalaca slavonske trgovine drvom. Prein se
ne možemo podpunoma složiti sa svakom i sliednjom tvrdnjom pisca
ovoga izvještaja ipak ga priobćujemo u cielosti, da se u ovom listu i
tudji nazori o toj toli važnoj grani naše trgovine čuju. Članak doslovno
glasi:


„Slavonsko tlo sastoji se iz bara sa 1—2 m. dubokom vodom,
koje su napučene ribama. Iznad bara su nizine zvane baruštine napunjene
vodom prelaznom, do 1 m. dubokom — tuj već raste j o h ovina;
iznad ovih su ravnice, koje većim dielom Sava ili Drava poplavljuje
i kada ovdje 1 — 2 m. izadje voda, tada je i za tolika dublja
voda po barama i baruštinama.


Malom iznimkom sve površine prolazno poplavne, obrasle su
hrastom lužnjakom i primiešanim briestom, jasenom i topolom,
a one šumske površine, gdje poplave ne dolaze, imadu primiešana
graba riedko gdje i bukve.


Suhe ravnice ođaljene od Save i Drave zastrte su lužnjako m
te kako gdje, primiešan je grab i bukva, a od ovih steru se ratarske
zemlje.


Po brežuljcima i pogorju pokriva tlo kitnjak, malo gdje gradjen,
cer i kesten. Strmci planina obrasli su redovito čistim kitnjakom,
gdje god se negda orati i kopati moglo za ratarstvo, a čim je strmiji