DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 361 Točk
a IV. Gosp. predsjedatelj izvješćaje, da je družtveni blagajnik
g. Leo Šipek umro na 1. ožujka t. g., te da je predsjedničtvo u
ime družtva položilo vienac na lies pokojnika.


Nadalje izvješćuje, da je predsjedničtvo upravu di´užtvene blagajne
predalo družtvonoin odborniku p. n. g. Andriji Borošiću kr. zem šum.
nadzorniku, te ujedno stavlja predlog, da bi družtvtni odbor izvolio do
sastanka skupštine družtva, jednomu od gospode odbornika privremeno
povjeriti blagajničke poslove.


ad IV. Izabire se družtveni odbornik g. Andrija Borošić.


Točk a V. Za ustanovljenje pravca i trajanja izleta u Bosnu, koji
se ima u smislu zaključka zadnje družtvene skupštine poduzeti ove godine
u savezu sa obdržavanjera ovogodišnje družtvene skupštine.


ad V. Odabire se pravac Dobrlin, Novi, Priedor, kolima do Petrovca,
te Steinbeisovom industrijalnom željeznicom do Knina, dalje dalmatinskom
željeznicom do Šibenika ili Spljeta, te morem povratak
preko Rieke.


U tu svrhu ima se družtv predsjedničtvo obratiti na zemaljsku
vladu za Bosnu i Hercegovinu, te bosansko šumsko industrijalno dioničarsko
družtvo Ote Steinbeissa u Dobrlinu.


U svrhu pako, da. i šumarima namještenim kod političke uprave
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, bude omogućeno priključiti se tomu
izletu, ima se preuzvišeni g. ban, koji je ujedno ^pokrovitelj družtva,
umoliti, da bi blagoizvolio odrediti, da se u tu svrhu doznači znatnija
podpora iz zemaljskih sredstava.


Točk a VI. Predloži gg. odbornika: Gosp. Ivan Partaš, kr. profesor
predlaže, da bi se djeci pokojnog družtvenog blagajnika Leona
Sipeka podielila primjerena podpora.


ad VI. Zaključeno je, da se u slučaju, da bi supruga ili djeca pokojnikova
podniela molbu za podporu, da se družtv predsjedničtvo
ovlašćuje, da im podporu podieli u okviru proračuna.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upravlj. odbora od 29. lipnja 1903. pročitan i ovjerovljen.


A. Kern,
F. Z i kmundo\vsky . tajnik.
Stjepa n Frkić . V. Benak.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
Novo je izašlo:


Bohmerle, iiber Vornahme genauer Kluppierungen. Izašlo kod
Fricka u Beču. Knjiga govori o nekim nedostatcima kod običnoga mjerenja
promjerkom, koji za samu praksu nisu od važnosti.