DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 358 —


Onih 28 jutara ne bi trebalo odmah izvlastiti nego samo
proračunati čisti prihod, kojega bi bih interesenti dužni odštetiti
vlastnikom zemljišta. Pokaže li se s vremenom djelovanje
rešetke shodnim, trebalo bi zemljište izvlastiti i odkupiti u
korist svih interesenta ili cielo polje komasirati. Ne pokaže li
se djelovanje rešetke shodnim, imala bi se rešetka izkrčiti i
zemljište povratiti dotičnim vlastnikom. Troškovi rešetke bili
bi neznatni. Njekoliko kola jablanovih šiba i šiba ostalog drveća
obilo bi se bud zabadava, bud uz odštetu od 4 —6 K.
po vozu a sadnju bi mogli izvesti interesenti odradnjom u nadravi.
Jagnjedi i vrbe primaju se lahko, pa bi i djeca lahko sadnju
obavila. Uspjeh bi bio vidljiv već za 5, a najdulje za 10 godina,
jer spomenute vrsti drveća brzo rastu.


Ako bi uspjeh bio povoljan trebalo bi takove rešetke izvesti
i u Udbinskom polju, capračkom, gackom, gračačkom
i t. d. gdje god ponornica imade. B. Kosović.


Osobne viesti.


Imenovaiija. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalriiacije, obnašao
je imenovati blagaj. oficiala imov. obć. križevačke, Šandora pl.
Laj era, u Belovaru kr. računarskim revidentom u IX. činov. razredu
kod računarskog ureda kr. zem.. vlade u Zagrebu, nadalje kr. kot. šumara
II. razreda kr. kot. oblasti križevačke sa sjedištem u Vrbovcu,
Rafaela Dvoržaka, kr. kot. šumarom I. razreda oba sa sustavnim berivima,
ostaviv potonjega u službovanju na istom mjestu.


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljajudeg odbora hrv.-slav. šumarskoga
đrnžtva, obdržavanoj 7. travnja 1903. u družtvenim prostorijama
pod predsjedanjem I. družt. podpredsjednika velem. g. kr. odsječ. savjetnika
Ferde Zikmundovsky-a, te u prisutnosti II. podpredsjednika
velem. g. kr. šum. ravnatelja J. Havaša i p. n. gg. odbornika: R Fischbacha,
A. Borošića, V. Benaka, M. de Bone, S. Frkića, J. Partaša S.
Slapničara i druž. tajnika A. Kerna.


Prije prelaza na dnevni red priobćuje g. predsjedatelj, daje umro
dražtveni član i ujedno družtveni blagajnik kr. računarski savjetnik