DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Plutnjak i pluto


Šumarstvo u Srbiji. (Nastavak.)


Osvrt na članak: „Revizija gospodarstvenih osnova". Piše


Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru . .
Skupština šumarskog družtva g. 1903. Piše Dragutin Nanicini,
vlast, nadšumar


Listak. Osobne viesti: Imenovanja i premještanja ... .
Šumarsko i gospodarsko knjižtvoZakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv -slav.
dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 23. travnja 1903., br. 23.152., glede sastavka
gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih
dvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka
lfc94., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom (Sbornik 1894., kom. IX. br. 29.). . .
Promet i trgovinaRazličite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke.
— Umanjivanje šumskih nacrta pomoćju
fotografije. — Tinamu. — Naredba i naputak za
sastavak gospodarstvenih osnova. — K nakanjenoj
ovogodišnjoj ekskurzijihrv.-slav, šumarskoga družtva.


— Nova naredba za šumarske državne izpite u
Austriji. — Šumarstvo u Americi. — Kolike se
ciene polučuju kod prodaje hrastovih trupaca u
Njemačkoj. — Državni erar kupuje šume u Ugarskoj.
Štete od tvorničkoga dima u ugarskim šumama.
— Povećanje šuma grada Zagreba
Molba na sve čovjekoljube
strana
249—26x
261—272


272—281


282—288
288
288—289


289—300
300—303


303—306
307