DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 307 —


Molba na sve čovjekoljube.


Zagrebačka okružna blagajna za podporu bolestnika u ime bieđnih
bolestnih radnika, u ime onih, koje je bolest shrvala te su morali napustiti
svoj rad, bez nade, da će im se ikad povratiti zdravlje, a bieda
i siromaštvo, koje ih uslied toga okružuje, prestati, u ime svih tih nevoljnika,
koji sad bezpomoćno čekaju neumitnu smrt, da ih rieši duge
bolesti, te da se mukotrpni smire na tihom počinku, u ime svih tih
obraća se blagajna za podporu bolestnika u Zagrebu na
sve čovjekoljube. da doprinesu makar kakvi mali prinos
za gradnju lječilišta za sušičave.


Znanost je ustanovila, da je ovakovo lječilište neobhodno nuždno
za povoljan uspjeh Iječenja sušičavih, da je u takovom zavodu moguće
bolestnika podpuno izliječiti. Za to se obraćamo ovim na svakoga
čovjekoljuba da nas u našemu poduzeću podupre kako bi makar i malim
početkom udarili temelj borbi protiv sušice, borbu koju su u svim
kulturnim zemljama svi faktori u slogi sa najširim slojevima pučanstva
odlučno i svestrano započeli.


Naš naum naišao je na obćenito odobravanje, pa je i liečničk i
sbor kraljevina Hrvatske i Slavonije u svojoj sjednici dne


30. siečnja 1903. jednoglasno stvorio ovaj zaključak: „Sbor liečnika
kraljevina Hrvatske i Slavonije, saslušavši u mjesečnoj svojoj skupštin
od 23. prosinca 1902. raspravljanje dr. Gj. Richtarića i dr. M. Dežmana
0 osnutku pučkoga lječilišta za sušičave zagrebačke okružne blagajne
za podporu bolestnika", izjavljuje, da najvećom simpatijom prati
nastojanje oko osnutka sanatorija za sušičave.
Nadajući se obćenitoj podpori, obraćamo se na svakoga prijatelja
narodnoga zdravlja, da nas u našemu poduzeću podupre, pak u svrhu
gradnje lječilišta priloži makar kako maleni novčani prilog. Neka se
kod svake prigode, gdje bi se mogao sabrati makar kakav iznos u
svrhu gradnje lječilišta za sušičave, svatko sjeti sušičavih radnika i njihovih
porodica, svih biednih sušičavih pa neka nastoji, da u tu svrhu
svatko priloži makar koji iznos. Uznastoji li svaki prijatelj narodnoga
zdravlja oko toga poraditi, doskora će se moći sakupiti dostatna gradjevna
glavnica za gradnju lječilišta


Prinose pa i najmanje prima sa zahvalnošću:


Zagrebačka okružna blagajna za podporu bolestnika.


Zagreb, Ilica 49.


Uredjuje Ivan Partaš, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. WittaSek).
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Plutnjak i pluto


Šumarstvo u Srbiji. (Nastavak.)


Osvrt na članak: „Revizija gospodarstvenih osnova". Piše


Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru . .
Skupština šumarskog družtva g. 1903. Piše Dragutin Nanicini,
vlast, nadšumar


Listak. Osobne viesti: Imenovanja i premještanja ... .
Šumarsko i gospodarsko knjižtvoZakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv -slav.
dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 23. travnja 1903., br. 23.152., glede sastavka
gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih
dvosječnih i ogojnih predloga po zakonu od 26. ožujka
lfc94., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom (Sbornik 1894., kom. IX. br. 29.). . .
Promet i trgovinaRazličite viesti: Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke.
— Umanjivanje šumskih nacrta pomoćju
fotografije. — Tinamu. — Naredba i naputak za
sastavak gospodarstvenih osnova. — K nakanjenoj
ovogodišnjoj ekskurzijihrv.-slav, šumarskoga družtva.


— Nova naredba za šumarske državne izpite u
Austriji. — Šumarstvo u Americi. — Kolike se
ciene polučuju kod prodaje hrastovih trupaca u
Njemačkoj. — Državni erar kupuje šume u Ugarskoj.
Štete od tvorničkoga dima u ugarskim šumama.
— Povećanje šuma grada Zagreba
Molba na sve čovjekoljube
strana
249—26x
261—272


272—281


282—288
288
288—289


289—300
300—303


303—306
307