DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 306 —


Šumarstvo u Americi, i to u Združenim državama sjeverne Amerilce,
naglo se razvija. Dok su se još do nedavno, žiteljstvo i vlade, malo
zanimali za racijonalnije šumarstvo, upravo se je rapidno počelo utirali
puteve racijonalnom šumarstvu zadnjih godina. Tekar prije pet godina
ustrojena je šumarska nastava na prvom sveučilištu, a sad se šumarstvo
već na tri visoke škole u Združenim državama predaje. Sve
ide kod Američana brzo; od namisli do izvedbe predje u Americi jedva
nekoliko mjeseci — u Evropi od prilike toliko godina, koliko tamo
mjeseci.


Kolike se eiene polucuju kod prodaje lirastovili trupaca u
Njemačkoj. Polag viesti Fiirstovog Centralblatta prodano je u Spesartu
kod šumarije Rothenbuch dražbom 850 m^ hrastovih trupaca uz cienu
od 77802 marke; osobito su skupi oni debeli trupci prve vrste; za 149
trupaca s ukupnom sadržinom od 350 m^ polučeno je 4.5738 maraka ili po
m^ oko 130 maraka popriečno. Najveća ciena polučena je za jedan trupac
9´2 m. dugačak 81 cm. debel, koji ima kubnu sadržinu od 4-74 m^;
taj je trupac prodan za ogromnu svotu od 1050 marka, dolazi dakle
na 1 m^ oko 221´/g marke. Doista liepa ciena! Spomenuti nam valja,
da je obzirom na kvalitetu velikih razlika, jer se trupcima diele na 8 razreda
kakvoće. U zadnjem razredu (VIII.) polučena je za 1 m^ ciena
samo od 15 maraka.


Državni erar kupuje šume u Ugarskoj. Spomenuli smo već
opetovano u ovom našem listu, da držav. šumski erar u Ugarskoj parcelira
i prodaje šume, gdje to narodno-gospodarstveni obziri zahtjevajuj
da daje priliku onim gospodarskim radnicima, koji sami zemlje ne imaju,
da kupom takovih parcela do vlastitoga ognjišta dodju. Nu s druge
strane taj erar i kupuje šume, gdje to isto tako narodno-gospodarstveni
obziri zahtjevaju, tako je, kako „Pester Llovd" javlja, nedavno od urbarialista
kupio za pol milijuna kruna 2832 rali šume u Tatrama kod
Folse Erdefalve, a vele da će i dalje kupovati.


Štete od tvorničkoga dima ii ugarskim šumama. Kako u listu
„Oesterreichische Forst-u Jagdzeitung" čitamo, u obćini Kotterbach u
Ugarskoj nastradalo je do sele već do 3000 rali šume od tvorničkoga
dima i u njem sadržanih ubitačnih plinova Najviše stradaju jelici.
Iglice jela ponajprije pocrvene, tada se osuše a drvo ugine. Sad sile
tvornice, da namjeste kakove udesbe, da se slično u buduće ne dogodi.


Povećanje šuma građa Zagreba. Grad Zagreb, koji posjeduje u
zagrebačkoj gori liepu šumu, kupio je nedavno za svotu od 15.000 K.
75 rali šume od gosp. grofa M. Kulmera.