DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— r304 —


31. pr. mj. u Podsusedu, gdje su se, jer je teren zato vrlo zgodan već
i prošle godine obdržavalc. Kod ovih geodetskih vježba sudjelovali su
svi slušači II. tečaja, u kojem se guodesija i prodaje. Oveću šumarska
ekskursiju poduzet će ove godine i to odmah početkom lipnja slu ači
III. tečaja pod vodstvom g. prof. F. Kesterčank a u Štajersku, Kranjsku
i Korušku a još će se i s ostalim tečajevima neke manje ekskursije
tečajem ovoga ljetnoga semestra poduzeti.
Umanjivanje šumskili nacrta pomoćju fotografije. U br. 5
Farstovog ,,ForstwissenschaIlliches Centralblatl" ima članak šumar, asistenta
Aueroelisa o umanjivanja šumsko-gospođarstvenih nacrta pomoćju
fotografije. Postupak oko toga jeftin je, brz i vrlo točon, pa bi se preporučiti
mogao šumskim veleposjednicima Auerochs konstruirao je posebni
stol, pomoćju kojega je čitavi postupak oko fotografskog umanjivanja
u izvjestnom mjerilu vanredno olakšan. Takove stolove izi-adjuje
tvrdka „Georg Diirr, tvornica fotografskih aparata u Ansbachu (Bavarska)"
uz cienu od 40 maraka, a prodaje i k tomu potrebne fotografske
aparate uz cienu od 8G—100 maraka a tako i objektive, koji
za svaki slučaj odgovaraju, uz cienu od 100 maraka.


Tinauiu. Svojedobno pisali smo o pokusima, koji se naročito u
Francuskoj čine oko udomaćerija ove divljači. Polag pisanja onih, koji
s ovom divljači pokuse učiniše, moglo bi se uztvrditi, da će „tinamu"
za mnoga lovišta više vriediti od fazana ; vriedi to navlas za prostrane


li. ade i polja, a šuma je malo, pa se gnjetlovi rado izsele. Tinamu se
seli, ali u manjoj mjeri nego li gnjetlovi, a opetovano je opaženo, da
se tinaum najednoč na rodnu grudu vrati — zajedno sa brojnim potomstvom,
šLo se kod gnjetlova još primjetilo nije. Kako je tinamu gotovo
još i veći od fazana a divljač mu jednako tečna, ne ima sumnje,
da se mogu nastojanja oko ndomaćcnja tinaum-a u srednjoevropskim
lovištima sma:iaLi jiodpuiioma uspjelima, a u svakom pogledu zahvalnima.
— Da li već u kojem od naših domaćih lovnih revira tinamu-a
ima, nije nam poznalo.
Naredba i naputak ZA sastavak gospodarstvenih osnova. U
prošlom smo broju n.-išega lisfa naviestili, da će doskora izaći u krugovili
naših šumara, namještenih kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji, željno očekivana naredba glede sastavka gospodarstvenih
osnova i programa, te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga
po zakonu od 2(5. ožujka 18´.J4., kojoin se uredjujo stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.
Ta je naredba datirana od 23. travnja pod br. 23152 doista izašla a
u savezu s njom i obsežan „naputak za sastavak gospodarstvenih osnova
i programa". U ovomu broju našega lista donosimo ovu velevažnu