DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 302 —


ćili, a kako su naA^ođi iste, po našem mnienju, gotovo u cielosti skroz
osnovani, nadamo se, da će se mjerodavni faktori na nju ozbiljno
obazrieti.


Trgovina drvom n godini 1903. polag izvještaja trgov.-olbrt.
liomorc u Zagrebu. U prvo j polovici god. 1902. tekla je trgovina sa
drvom svake vrsti, osim slabog prometa kod rezanog drva, vrlo živahno
i gladko. Nu već u mjesecu lipnju nastupio je obćeniti
zasto j s jedne stane radi preobilnih zaliha u tuzemstvu i inostranstvu,
a [s druge radi neizvjestnih položaja obzirom na obnovu trgovačkocarinskih
ugovora. Depresija tržišta traje još i sada, ali je sreća za poslovni
sviet, što se roba nalazi u čvrstim rukama, te su prodaje iz nužde
izključene, jer bi inače depresija prouzročila težkih posljedica kod naših
drvotržaca.


Trgovina sa hrastovim trupcima bila je tečajem ciele godine
povoljna ; u rezanom drvu, osim glede friza, koje se nisu mogle
prodati, i parižke robe, koja je bila slabo tražena, poboljšale su se
konjunkture naprama prediđućoj godini, dočim je u bačvarskoj gradji
posao bio čitave godine mlitav. Sa dužicama pako prestao je od
lipnja svaki promet i izvoz u obće, zalihe su još danas silno nagomilane,
naročito jer je francezko tržište, naš glavni kupac, preobilno
obskrbljeno Nepovoljna konjunktura u našoj trgovmi drva pogoršava
se još i s toga, što naš a rob a gotovo na svim inostranim tržištima,
osim u Austriji, nailazi na jaku utakmicu američku.


Giene drva su, osim kod dužica, bile dosta povoljne, te je pro
sječno notirano ovako: Hrastovi stupci za eksport K. 50—70 po m^;
dužice u prvom poljeću K. 520—560 sa postaje po 1000 komada monte;
bačvarska gradja K. 2-20—^2-50 po akovu netto; rezano drvo, i to bouls


K. 90—110 po m^ douelles - stupci K. 76 po m´* sa Rieke, Quartier
roba K. 110—130 po m^, stupci za gradju vagona K. 84—92 po m^
Kod gradjevnog drva bijaše ciena normalna i to prema duljini od K
50—80 po m^ sa postaja, a kod podvala za domaće željeznice bile su
ciene vrlo potištene, dočim je izvoz slab, nu za buduću su godinu izgledi
povoljniji. Jasenovo i brestovo drvo, ponajviše u okruglom stanju,
našlo je lahko prodje te se prodavalo po K. 22—36 po m´´ sa postaja.
Sa gorivim drvom bio je promet vrlo živahan i zamašan te
je u znatnim količinama i izvoženo, a ciena je varirala prema vr.sti i
položaju od K. 8—14 po hvatu. Trženo je takodjer bukovo, kruškovo,
topolovo i lipovo drvo, ali u manjim količinama.


Izvoz strujao je u dojakošnjem pravcu, naime u Njemačku, Francezku,
Austriju, Belgiju, Holandiju, Italiju, Grčku, Alžir, a ponešto u
Ugarsku.