DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 300 —


ničaru kr. kotarske oblasti) za taj posao ne pripada posebno naknadjenje
putnili troškova od strano posjednika.


§ 26.
Odobreni godišnji predloži mjerodavni su za šumsko gospodarenje
u dotičnoj gospodarstvenoj godini.


Ova počima 1. listopada tekuće, a svršava koncem rujna sliedeće
godiue, kad se sječa obavlja jeseni ili zimi; obavlja li se ista u proljeću
ili u ljetu, tada se gospodarstvena godina sudara sa kolendarskom
godinom.


§. 27.
Ako šu gospodarske prilike šume takove, da se kroz njeko vrieme
neće crpiti prihod na drvu i da neće biti potrebito izvadjanje nikakovih


gojitbenih radnja, tad se može za to vrieme privolom nadležnezorne oblasti odustati od sastavljanja godišnjih predloga.
nadsu
§. 28.
Posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo b.—h. zakona,
predlagati godišnje drvosječne i ogojne predloge (§§. 19. i 20
dužni
o. n)


samo tada, kada to zatraži politička oblast ili kad posjednici kane odstupiti
od odobrene gospodarstvene osnnove odnosno programa.
§. 29.
Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa
sliedi u prigibu pod C.
U Zagrebu, 23. travnja 1903.


Draijutin grof Khuen-Heđervary v. r.


Promet i trgovina.


Poznato je, da je već u drugoj polovici god. 1900. nastupio obći gospodarski
zastoj na evropskom kontinentu, a naročito osjetio se isti u
srednjo-evropskim državama. Prođja drva i drvne robe počela je zapinjati;
opazilo se je to odmah na šumsko-trgovačkoj bilanci naše monarkife,
jer je dosele silni izvoz drva počeo padati. Godina 1901. bila je
crna godina u obće, a nešto bolja od nje već je bila prošla godina
1902. jer se je te godine počelo opažati opet nešto veće gibanje i na
drvarskom tržištu. Ove godine kan da se počinju razpršivati težke oblačine
na obćem gospodarskom obzorju, a opaža se to i na cienama surovoga
drva, kao i na cienama već izradjene šumske robe. Naročito iz
Njemačke .stižu povoljniji glasovi, pa su navlas dražbe šumskih čestica