DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 299 —


godišnje pređloge svake godine do početka mjeseca kolovoza dostaviti
zastupniku posjednika na pretres i prihvat.
Ovomu pristoji pravo, da proti cielomu predlogu ili proLi pojedinim
dielovom prigovori.


Zastupnik posjednika dužan je godišnje pređloge s odnosnim zaključkom
i eventualnimi prigovori do 20. kolovoza dotične godine vratiti
kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno županu turopoljskom),
koja će ih uz obrazloženo mnienje šumarskog stručnjaka
najkasnije do konca mjeseca kolovoza predložiti županijskom upravnom
odboru, odnosno u slučajevih §. 9 zakona, kr. zemaljskoj vladi.


§ 22.


Županijski upravni odbor imati će podastrte mu pređloge prema
potrebi po županijskom šumarskom izvjestitelju i na licu mjesta izpitati
dati, te ih odobriti, ako budu u redu pronadjeni i ako proli njim
nisu uloženi prigovori.


Ako je zastupnik posjednika proti predlogom uložio prigovore,
tad ima županijski upravni odbor, uzcv u obzir strukovno mnienje
županijskog šumarskog izvjestitelja, donieti o podnesenih prigovorih
prvomolbenu odluku, a ujedno odrediti, da se oni dielovi predloga, koji
se osnivaju na odobrenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu i
proti kojim prigovor uložen nije, provesti imaju.


Proti ovoj odluci dozvoljen je posjedniku u roku od 14 dana
utok, a županijskom šumarskom izvjestitelju predstavka na kr. zemaljsku
vladu.


Pravomoćno ustanovljene pređloge imade županijski upravni odbor
providiti zaporkom odobrenja.
§ 23.


Sa predloži onih gradskih obćina, koje su neposredno kr. zemaljskoj
vladi podredjene, zatim sa predloži plemenitog turopoljskog kornposesorata
(§. 9. zakona), postupat će kr. zemaljska vlada smislu shodno
prema ustanovam §. 22. o. n.


§. 24.
0 usliedivšem odobrenju godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga
imade se obaviestiti posjednik. Jedan primjerak odobrenih predloga pridržat
će si županijski upravni odbor, odnosno u slučajevih §. 9. zakona,
kr. zemaljska vlada dočim će se drugi primjerak propisanim putem dostaviti
šumarskom stručnjaku na tehničku provedbu.
§. 25.
Sastavljanje godišnjih predloga jest redoviti posao stručne uprave
i šumskeg gospodarenja, za to šumarskom stručnjaku (šumarskom teh