DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 298 —


Ako se ovo prekoračenje, koje ne smije iznositi više od jednogodišnjeg
redovitog prihoda, obzirom na potrebe posjednika ne može izjednačiti
u slieđećoj gospodarstvenoj godini, tad se to mora učiniti u
roku od najdulje 5 godina, a svakako unutar tekućeg desetgodišta.


Prištednje užitaka iz prošlogodišnjih odobrenih drvosječnih predloga
imaju se u drvosječnom predlogu za slieđeću gospodarstvenu godinu
posebno izkazati.


Ove prištednje, u koliko se tiču redovitog prihoda, stoje u svako
doba posjedniku na razpolaganje, ali ih valja u pravilu uporabiti prije
izmaka tekućeg desetgodišta.


U drvosječnom predlogu iniadu se posebice izkazati redoviti i izvanredni
glavni, te medjutimni užitak i to: po vrsti drveća, po množini
drvne gromade, po uporabivosti (n. pr. gradivo, tvorivo, ogrievno drvo
i t d.) i po novčanoj vriednosti.


Drvosječnom predlogu valja priklopiti odnosni elaborat o procieni
i obračunu drvne gromade, zatim izvadak iz gospodarstvene kontrolne
knjige o šumskiii užitcih za minulu godinu.


Ako se drvna gromada na uživanje dospjelog redovitog prihoda
ima prema zaključku posjednika upotrebiti u različite svrhe, tad se ima
za pojedine svrhe opredieljena drvna gromada posebice obračunati i u
drvosječnom predlogu napose izkazati.


§ ^0.


Godišnji ogojni prodlog ima se sastaviti prema obrazcu B).


U istomu valja izkazati sve gojitbene radnje, koje će se u slieđećoj
gospodarstvenoj godini obaviti i to:


sjetve, sadnje, ´/agaje, odvodnje, ogradjivanja, zaštite, čišćenja
i t. d.; zatim za gojitbu opredieljcne površino, vrst gojilbe, dobavu
potrebitih radnih sila, kao što i troškove ovih radnja pojedince i ukupno.


Nove gojitbe i popravci prijašnjih kultura valja da se posebice
izkažu.


Ogojnom predlogu ima se priložiti izvadak iz gospodarstvene kontrolne
knjige 0 gojitbeuih radnjah za minulu gospodarstvenu godinu i
popis sviti šumskiii čistina i zagajenih površina.


Ako je na kojoj od zagajenih površina sastojina tako odrasla i
ojačala, da joj marva više naškoditi ne može, ili ne ima više razloga,
da se pod zabranom drži, tada valja u okviru §. 10. š. z. slaviti obrazloženi
predlog, da se dotična branjevina otvori.


§ 21.
Kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo, odnosno župan turopoljski)
imade po šumarskom stručnjaku sastavljene i predložene joj