DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 296 —


Odobreni gospodarstveni programi imaju se svake desete godineiznova
sastaviti.


U slučaju potrebe vlastna je kr. zemaljska vlada u svako doba
odrediti revisiju gospodarstvene osnove, odnosno novi sastavak gospodarstvenog
programa.


§. 16.
Za odstup od odobrene gospodarstvene osnove odnosno programa
ima se izhoditi dozvola kr. zemaljske vlade.
Takovu dozvolu valja dakle primjerice izhoditi:


1. kada se kani unapred gospodarstvenom osnovom odnosno programom
ustanovljeni godišnji prihod za dvie ili vize godina prekoračiti
i uporabiti (predhvat);
2. kada se kani prenieti pojedine sječine i ogojne površine iz tekuće
polovice u drugu polovicu gospodarstvenog razdobja ili u dalnje
koje razdobje;
3. kada se šumska površina ili šumska drvna zaliha (fundus
instruktus), kojim god načinom preinačuje, n. pr. diobom, zamjenom,
kupom, prodajom, pretvorbom šumskog tla u drugu vrst gojitbe i t. d.
Molbu za dozvolu odstupa valja predati kod nadležne kr. kotarske
oblasti (gradskog poglavarstva), koja će ju putem županijskog upravnog
odbora, koji imađe o njoj dati sa šumsko-gospodarstvenog gledišta svoje
mnienje, predložiti kr. zemaljskoj vladi.


U slučajevih §. 9. zakona imade se ta molba neposredno predložiti
kr. zemaljskoj vladi.


Molbi valja priložiti sliedeće;


a) očitovanje posjednika, u kojem se obrazlaže potreba i povod
odstupa;
b) strukovno mnienje šumarskog tehničara političke uprave glede
očitovanja pod a);


c) u slučaju prehvata predlog, kojim načinom i u kojem roku će
se isti izjednačiti, uz priklop dotičnog drvosječnog i eventualno ogojnog
predloga ili eventualno nove posebne porabne, odnosno gojitbene osnove
za tekuće đesetgodište;


d) odobrenu gospodarstvenu osnovu odnosno program, od kojih se
kani odstupiti;
e) shodan predlog glede razpoloženje tim načinom dobivenog
prihoda;


f) posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo c), d), e) i g) zakona,
imaju molbi priložiti i dozvolu njihove nadzorne oblasti na zamoljeni
odstup.