DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 295 —


stručne uprave i šumskog gospodarenja, a dužan ih je šumarski stručnjak
(§§. 6. i 7. zakona), odnosno šumarski tehničar kr. kotarske oblasti
§§. 10. i 11. zakona), na poziv posjednika šume obaviti.


U koliko uvjeti namještenja šumarskog stručnjaka inaku odredbu
ne sadržavaju, imati će posjednik šumarskom stručnjaku za taj vanredni
posao namiriti propisane putne pristojbe za vanjsko poslovanje
oko predradnja, kao i povjerenstvene troškove nastale uslied uredovanja,
propisanih´u §§. 3 , 5., 6., i 7. ove naredbe; zatim dati mu odštetu za
uporabljeni pisaći i risaći materijal, kao i primjerenu odštetu za uporabljenje
mjeračkih strojeva, u koliko ovi predmeti nisu vlastničtvo posjednika.


Svaki račun šumarskih stručnjaka o rečenih putnih pristojbah i
odštetah ima se po nadležnoj kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu)
propisno izpitati i obraditi.


Osim toga dužan je posjednik o svom trošku pribaviti za obavljanje
vanjskih radnja u šumi potrebite radnike,, kao i evantualni pođvoz
za strojeve.


U slučaju potrebe dodielit će kr. zemaljska vlada u svrhu pospješenja
radnja oko sastavka gospodarstvenih osnova odnosno programa
šumarskom tehničaru kr. kotarske oblasti (§§. 10. i 11. zakona) u pripomoć
nuždne tehničke sile.


Putni troškovi županijskih šumarskih izvjestitelja, narasli oblastnim


izpitivanjem gopodarstvenih osnova odnosno programa (§§. 4. i 15. za


kona) namiriti će se iz županijske putne naklade.


§ 14.
Sve gospodarstvene osnove, sastavljene za šume, navedene u §§.


1. i 3. al., zatim §. 14. slovo b.—h. zakona, a odobrene prije krieposti
zakona, imaju se u roku od tri godine u §. 5. al. 1. o. n. propisanim
putem predložiti kr. zemaljskoj vladi na uvid i eventualnu dalnju odredbu,
a dotičnom izvješću županijskog upravnog odbora ima se priložiti
stručno mnienje županijskog šumarskog izviestitelja.
U tom slučaju može sastavak nove gospodarstvene osnove (pro


grama) usliediti samo na temelju posebne odredbe kr. zemaljske vlade.


Posjednici navedenih šuma, za koje su gospodarstvene osnove


(programi) odobreni jur za krieposti uvodno citiranoga zakona, — nisu


dužni dati sastaviti nove gospodarstvene osnove (programe).


§ 15.


Odobrene gospodarstvene osnove imaju se u pravilu svake desete
godine podvrći običnoj revisiji, a svake dvadesete godine glavnoj revisiji,
(§. 46. naputka za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa).