DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 294 —


vladi, i onima šume Turopoljski lug, kao i šuma svih u §. 2. zakona
od 1. svibnja 1895 o uredjenju plemenite obćine turopoljske, navedenih
plemenitih sudčija, postupati će kr. zemaljska vlada smislu shodno
prema ustanovama §§. 7. i 5. ove naredbe.


§ 10.


Posjednici šuma, navedenih u §. 14. slovo b,—h. zakona, dužni
su prema naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa
po usposobljenom šumarskom stručnjaku sastavljene, te po njima
i po sastavitelju podpisane gospodarstvene osnove odnosno programe
u dva primjerka neposredno predložiti županijskom upravnom odboru
na izpitanje.


Ovaj će ih po županijskom šumarskom izviestitelju izpitati dati
na licu mjesta, pak će gospodarstvene programe u vlastitom djelokrugu
odobriti i providiti odobravajućom zaporkom, dočim će gospodarstvene
osnove uz stručno mnienje županijskog šumarskog izvjestitelja i uz
vlastiti predlog podastrieti kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Proti odluci županijskog upravnog odbora, izrečenoj glede gospodarstvenog
programa, dozvoljen je posjedniku utok, a županijskom šumarskom
izvjestitelju predstavka na kr. zemaljsku vladu.


§. 11.
Ako se prigodom sastavka gospodarstvene osnove odnosno programa
izpostavi, da će se uz redoviti uživati još i kakov vanredni
prihod, ili da će se redoviti prihod uživati putem predhvata, tad valja
za to prije sastavka gospodarstvene osnove odnosno programa izhoditi
privolu kr. zemaljske vlade.
Prigodom odobrenja gospodarstvene osnove odnosno programa,
imade se u takovih slučajevih u odnosnoj odobravajućoj zaporci izkazati
količina vanrednog godišnjeg prihoda, a u slučaju predhvata izrično
navesti, kada i u kojih alikvotnih dielovih ovaj na uživanje
dospieva.
§. 12.
O usliedivšem odobrenju gospodarstvene osnove odnosno programa
ima se obaviestiti posjednik uz dostavu jednog primjerka gospodarstvene
osnove odnosno programa, dočim će si drugi primjerak pridržati županijski
upravni odbor, odnosno u slučajevih §. 9. zakona, kr. zemaljska
vlada
§ 13.
Sastavak gospodarstvene osnove odnosno programa za šume posjednika,
navedenih u §. 1. zakona, spada medju vanredne poslove