DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 293 —


spodarstvenu osnovu sa stručHim ranienjem županijskog šumarskog izviestitelja
predložiti na odobrenje kr. zemaljskoj vladi, a izpitani gospodarstveni
program u vlastitom djelokrugu odobriti i providiti odobravajućom
zaporkom, ako nije proti odobrenju istoga županijski šumarski
izvjestitelj uložio predstavku (§. 4., al. 6. zakona).


Ako je proti sastavljenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu
najavljen prigovor , tad će se županijski šumarski izvjestitelj prigodom
izpitanja gospodarstvene osnove odnosno programa na licu mjesta obazrieti
na stavljene prigovore, te izpitav stanje stvari nastojati, da se sa
posjednici (ovlaštenici) postigne sporazumak.


Ako se postigne sporazumak, tad će županijski upravni odbor
prema polučenom sporazumku eventualno nadopunjeni ili izpravljeni
gospodarstveni program u vlastitom djelokrugu odobriti, ako nije županijski
šumarski izvjestitelj proti odobrenju istoga uložio predstavku, a
gospodarstvenu osnovu predložiti kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Ne postigne li se sporazumak, tad valja, da županijski upravni
odbor, uzev u pretres strukovno obnašašće i mnienje županijskog šumarskog
izviestitelja, donese o stavljenih prigovorih posjednika prvomolbenu
odluku.


Proti ovoj odluci dozvoljen je nezadovoljnoj stranki utok, a proti
odluci, izdanoj glede gospodarstvenoga programa, županijskom šumarskom
izviestitelju predstavka na kr. zemaljsku vladu u roku od
14 dana.


Cim su prigovori, odnosno eventualna predstavka riešeni, ili čim
se kr. zemaljska vlada ne izjavi u roku od 14 dana o predstavci županijskog
šumarskog izvjestitelja (§. 28. zakona od 5. veljače 1886.


o upravnih odborih u župavijah), županijski će upravni odbor gospodarstveni
program odobriti i providiti odobravajućom zaporkom.
. §. 8.
Predloženu gospodarstvenu osnovu, proti kojoj nije najavljen prigovor,
ili je najavljeni prigovor po županijskom upravnom odboru
pravomoćno riešen, odobrava kr. zemaljska vlada i providja odobravajućom
zaporkom.
Ako je proti odluci županijskog upravnog odbora, izrečenoj u
smislu §. 7. al. 5. ove naredbe, uložen utok, odnosno predstavka, tad
će kr. zemaljska vlada u jednoj riešitbi odlučiti glede utoka, odnosno
predstavke i glede odobrenja gospodarstvene osnove.


§ 9.
Sa gospođarstvenimi osnovami odnosno programi, šuma, spadajućih
obćinam gradova, koji su neposredno podredjeni kr. zemaljskoj