DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 292 —


Proti odluci županijskog upravnog odbora dozvoljen je utok na
kr. zemaljsku vladu (§. 4., al. 3. zakona).


Nakon pravomoćnosti odluke izraditi će šumarski stručnjak u smislu
iste gospodarstvenu osnovu odnosno program.


§. 6.
Izrađjene gospodarstvene osnove odnosno programi imadu se u
dva primjerka predložiti nadležnoj kr. kotarskoj oblasti.


Ova će obzirom na položaj šume opredieliti obćinsko poglavarstvo,
kod kojeg će se gospodarstvena osnova (program) na 30 dana javno
izložiti na uvid posjednikom (ovlaštenikom).


Obćinsko poglavarstvo imati će 8 dana prije izložnog roka običajnim
načinom ovo izloženje proglasiti uz naznaku prvog i posljednjeg
dana izložnog roka. Podjedno valja u oglasu uputiti posjednike, da mogu izloženu
gospodarstvenu osnovu odnosno program uviditi, te svoje eventualne
prigovore kroz cielo vrieme izložnog roka, a najkašnje za 14 dana
po izminuću ovoga, predati kod obćinskog poglavarstva, budi pismeno,
budi ustmeno u zapisnik.


Unutar izložnog roka ima se opredieliti i oglasiti jedan dan, kada
će sastavitelj gospodarstvene osnove odnosno programa u uredu obćinskog
poglavarstva dati posjednikom (ovlaštenikom) potrebita razjašnjenja
o izloženoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu.


Gospodarstvene osnove (programi) za šume gradskih obćina imadu
se predložiti dotičnom gradskom poglavarstvu, a one za šumu Turopoljski
lug i za šume pl. turopoljskih sudčija županu pl. obćine turopoljske
na gore propisano uredovanje i proglašenje.


Nakon izminuća izložnog roka ima obćinsko ili gradsko poglavarstvo
odnosno župan pl. obćine turopoljske, na gospodarstvenoj osnovi odnosno
programu staviti uredovnu potvrdu o tom, da je bio kroz 30
dana na uvid izložen i da je njegovo izloženje svestrano proglašeno bilo.


Ovakovom potvrdom providjena gospodarstvena osnova odnosno
program ima se zajedno sa eventualno uloženim! prigovori najdulje za
8 dana nakon izminuća prigovornog roka nadležnim putem predložiti
županijskom upravnom odboru, odnosno u slučaju §. 9. zakona (§. 5.
ove naredbe), kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove.


§. 7.
Županijski upravni odbor dati će izpitati predloženu gospodarstvenu
osnovu odnosno program po županijskom šumarskom izviestitelju na
licu mjesta.
Ako proti sastavljenoj gospodarstvenoj osnovi odnosno programu
nije najavljen prigovor, tad ima županijski upravni odbor izpitanu go