DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 291 —


7. način uživanja glavnih, medjutimnih i nuzgređnih užitaica;
8. ine možda nuždne mjere, Isoje se odnose na buduće gospodadarenje
(vidi §§. 14.—23. naputka), i o tom sastaviti zapisniJJ, u Icoji
se imaju uvrstiti eventualni prigovori zastupnikah posjednika i sve bitne
izjave stručnjaka.
Dalnje u spomenutom naputku navedene radnje oko sastavka gospodarstvenih
osnova (programa) obaviti će sara šumarski stručnjak,


O vanjskih predradnjah za sastavak gospodarstvenih osnova (programa)
za rečene šume imade šumarski stručnjak sastaviti godišnj i
radn i program , koji će kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo)
predložiti županijskom upravnom odboru, odnosno u slučajevih §. 9. zakona,
kr. zemaljskoj vladi na odobrenje.


Nadzorne oblasli imadu bditi nad tim, da se posjednici navedenih
šuma u svakogodišnjem proračunu pobrinu za pokriće nuždnih troškova.


§ 4.


Ako se je polučio sporazumak šumarskog stručnjaka i zastupnika
posjednika glede svih navedenih točaka, tad će prvi prema tomu sporazumku
izraditi gospodarstvenu osnovu odnosno program, kojemu valja
kao prilog priložiti u predidućem §. spomenuti zapisnik.


§.5.
Ne poluči li se sporazumak, tad će šumarski stručnjak predradnje
i zapisnik (§. 3. o. n.) zajedno sa svojim strukovno-obrazloženim mnienjem
predložiti kr. kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno kod
pl. obćine turopoljske županu turopoljskom).
Kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) imade spomenute spise
podastrieti županijskom upravnom odboru, dočim će ih poglavarstva
gradova, naznačenih u §. 1. zakona od 21. lipnja 1895. ob ustroju
gradskih obćina u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, odnosno turopoljski
župan neposredno podastrieti kr. zemaljskoj vladi.
Županijski upravni odbor, odnosno kr. zemaljska vlada, dati će
predmet po šumarskom stručnjaku u prisuću zastupnika posjednika izpitati
prema potrebi i na licu mjesta.
O tom uredovanju ima se sastaviti zapisnik.
Ako se pri tom postigne sporazumak, tad će županijski upravni
odbor (kr. zemaljska vlada) dotični zapisnik i sve podnesene mu spise
povratiti kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu, odnosno turo


poljskom županu) u svrhu uručenja dotičnom šumarskom stručnjaku
na dalnju izradbu gospodarstvene osnove odnosno programa (§. 4. o. n.).
Ne dodje li do sporazumka, tad će županijski upravni odbor u


prvoj, odnosno u slučaju §. 9. zakona, kr. zemaljska vlada u prvoj i
zadnjoj molbi izdati u predmetu odluku.