DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 290 —


Za šume od veće površi može se pređhodnom dozvolom kr. zemaljske
vlade sastaviti gospodarstveni program samo tada, ako su prilike
šume obzirom na njezin položaj i promet nepovoljne.


Ako se ukupna šumska površina poveća iznad 100 kat. jutara odnosno,
ako se prometne prilike poboljšaju, tad se ima za dotičnu šumu,
u koliko međjutim inače odredjeno ne bude, nakon izminuća tekućeg
desetgodišta, za koje je sastavljen gospodarstveni program, sastaviti gospodarstvena
osnova.


§. 2


Gospodarstvena osnova i gospodarstveni program imaju se sastaviti
prema načelom §. 1., al. 1. i 2, zakona i prema propisom naputka
za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa.


Ako li je šumska površina tako velika, da se na temelju sastavljene
gospodarstvene osnove (programa) mogu godimice neprekidno iz
šume crpiti glavni užitci, koji odgovaraju postojećim stojbinskim i sastojinskim
odnošajem, tad će biti u smislu zakona osigurana u šumi
trajnost užitaka, ako se uzporedo istim načinom skrbi za ponovni
ogoj posječenih površina i šumskih čistina.


Ako je pako površina tako malena, da se glavni užitak ne
može racionalno crpiti svake godine, tad će se šumsko gospodarenje
smatrati potrajnim onda, ako se posječene površine odmah pošume.


§ 3.


Gospodarstvene osnove odnosno programi za šume, navedene u
§§. 1. i 3., al. 3. zakona, imadu sastaviti, usposobljeni šumarski stručnjaci
sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednika (§§. 4. i 6. zakona).


U tu svrhu ima za taj posao opredieljeni šumarski stručnjak
(§ 13. 0 n.) ponajprije sam obaviti sve tehničke predradnje, koje su
navedene u §§. 1.—12. naputka za sastavak gospodarstvenih osnova
odnosno programa.


Nakon obavljenih predradnja razložiti će šumarski stručnjak zastupnikom
posjednika svrhu, cilj i korist uredjenja budućeg gospodarenja
u šumi, pak će š njimi sporazumno ustanoviti:


1. vrst medjašnih znakova;
2. obseg gospodarstvenih jedinica;
3 vrst gojit se imajućeg drveća ;
4. vrst uzgoja i visinu obhodnje (uredjajnog, odnosno uporabnog
doba);
5. načiv pomladjivanja;
6. sječni poredak ;