DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 288 —
običaj; provesti se Herceg-Bosnom u željeznici, a Dalmacijom
u ladji, ne bi bio po sudu svih nas »poučni izlet«, pa s toga
ved unapred sjećam na to, da se s vremenom ne štedi.


Možda ne bi s gorega bilo da se ovomu našemu naučnomu
izletu pridruže i druga srodna družtva.


Neću ništa nepoznata reći, ako spomenem, da već od godine
1885. razna njemačka družtva proučavaju Herceg-Bosnu;
čini mi se, da je tamo najprije bilo bečko šumarsko družtvo,
s kojim je putovao i g. prof. Kesterčanek. Svake godine ide
u Herceg-Bosnu koje tudje družtvo na poučno putovanje, tamo
je već bilo raznih internacionalnih kongresa — i ove godine
je jedan — tamo su dapače već bili i Japanezi i to baš u
naučne svrhe. Nedajmo da u Herceg-Bosnu dodju prije nas i


— Kinezi.
Štovanim drugovima i prijateljima toplo preporučam, da
se i oni oduševe za ovaj izlet, te nastoje, da si. odbor našeg


družtva ovu ideju častno provede i da nas ide čim više u
Herceg-Bosnu. Dragutin Nanicini,
vlast, nađšumar.


Osobne viesti.


Imenovanja 1 premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati: svršenog šumarskog akademičara Ljubomira
Bugarović a privremenim kr. šumarskim vježbenikom kod kr.
žup. oblasti u Zagrebu sa sustavnom pripomoći, a šumarske vježbenike
imovne obćine II. banske Jovana L a z i ć a i Oskara D r e m i 1 a šumarskim
pristavi iste imov. obćine sa sustavnimi berivi; nadalje premjestit
kr. kot. šumare II. razreda: Bartola Ples ka od kr. kot. oblasti u Jaski´
k onoj u Čazmi, Ratislava Maksić a od kr. kot. oblasti u Koprivnici
k onoj u Jaski i Gasu Vac a od kr kot. oblasti u Čazmi k onoj u
Ogulinu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:


Androvlć, 0 vremenu. Izašlo tiskom Fišera i Eisenstadtera u Zagrebu.
Giena 1 K. 30 fil