DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 246 —


Zamolba na p. n. gg. družtvene
članove!


Visoka kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove, blagoizvolila je ovamo priobćiti sliedeći visoki odpis:


Broj 2243 1901.


Hrvatsko-sljivoiiskoni šumarskom (Iružtvu


u
Zagrebu.
Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, stigle su sa
strane kr. državne šumarske uprave i njekojih krajiških imovnih obćina
do sada opetovane pritužbe, da se u pomanjkanju shodne kontrole žir
iz njihovih šumah u veliko kriomčari, te prodaje trgovcima na veliko i
time šumovlastnikom veliko materija ne štete nanašaju.
S toga ukazuje se potrebitim da se u rečenom pogledu izda
shodna odredba. Nu prije nego što kr. zemaljska vlada odjel za unutarnje
poslove u predmetu dalnju razpoložbu učivi, poziva se hrvatskoslavonsko
šumarsko družtvo da ovamo saobći obrazloženo mnicnje o
sliedećem:


1. da li bi se ovdašnja naredba od 23. srpnja 1883. broj 28.626
(Sbir. nared. II. str. 105) protegnula takodjer na izvoz, odnosno uvoz
žira, kao šumskog produkta;
2. da li bi se ta naredba protegnula i na one, koji nose žir na
prodaju;
3. tko bi imao obaviti procienbu, eventualno izmjeru jur sakupljenog
žira u šumi, tko bi za nj imao izdati izvoznicu i kako bi dugo
imala trajati valjanost te izvoznice.
4. da li je trgovac, koji kupuje žir uz izvoznicu, dužan izvoznicu
oduzeti prodavaocu i kod sebe ju držati u svrhu, da se uzmogne izkazati
0 provenienciji kupljenog žira;
5. kako bi se mogla najshodnije udesiti dalnja kontrola nad žirom
od vremena, kada je isti stigao u skladište trgovca, pa sve dotle, dok
se isti iz skladišta bud željeznicom bud inim prometnim sredstvom na
drugo opredieljeno mjesto odpremi.
U Zagrebu, dne 14. veljače 1903.


Za bana:
kr. banski savjetnik:
Štrbac.