DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 238 —


Iz upravne prakse.


Posjednici izradjene drvene robe ni su dužni da šumskom
doznačnicom izkažu pro veni enciju drva, iz kojeg je ta
roba izradjena (§. 17. šum. zakona).


Dne 19. ožujka 1902. zaustavio je kr. kot. šumar N. D. žitelje J. J.
i dr. iz K., koji su na cesti B —P. vozili razno izradjeno drveno posudje
s namjerom, da ga izlože na prodaju na sajmu u Z., te je od
njih zatražio propisanu izvoznicu , kojom su imali dokazati provenienciju
drvnog materijala, iz kojeg je bilo izradjeno spomenuto posudje.


Žitelji nisu imali takovu izvoznicu, za to im je šumar zaplenio
svu drvenu robu i pohranio ju kod obćinskog poglavarstva u B., te ob
učinjenom izvjestio kr. kot. oblast u S., koja je razpisala dražbu zaplenjenog
posudja. — Pritužbu rečenih žitelja proti tom postupku nije kr.
žup. oblast u Z. uvažila.


Povodom pritužbe rečenih žitelja, izdala je kralj, hrv.-slav.dalm.
zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, rješitbu od


16. listopada g. 1902. br. 77997., kojom ureda radi ukida cieli postupak,
poveden povodom izvješća spomenutog šumara i odredjuje, da
se spomenutom sgodom zaplenjena drvena roba imade s mjesta povratiti
J. J. i dr. tako, da isti nikakove troškove, skopčane cielim postupkom
nosili ne budu.
Razlozi . Propis §. 17. šum. zakona propisuje, da se svi šumski
proizvodi imadu iz šum e odpremiti po stalnih putevih, te da posjednik
šume može od ovlaštenika zahtjevati, da mu on pokupljena drva prije
izvoza iz šume obilježi i da se ovlaštenici obskrbe doznačnom ceduljom.


Iz ovih ustanova, kojimi zakon nastoji prepriečiti kriomčarenje sa
šumskim drvom po ovlaštenicih sliedi, da se ustanove §. 17. šum. zakona
odnose lih na izvoz šumskih proizvoda iz šume same.


Tek naredbom kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za
unutarnje poslove od 23. srpnja 1883. br. 28626. propisano je obćenito,
da se vozar i drv a bud ogrievnih bud tehničkim svrham opredieljenih,
imadu izkazati doznačnicama i onda, ako navedene šumske proizvode
uvoze u teritorij gradova, trgovišta i većih mjesta prodaje radi ili uz
naručbu; a ako takovih ne bi imali, da se imadu drva zaplieniti.


Niti ova naredba ne zahtjeva izvoznicu za izradjenu drvenu robu,
nego samo za ogrievna i tehničkoj porabi namienjena drva, dakle samo
za neizradjeni šumski proizvod.


Iz svega toga sliedi, da u smislu postojećih propisa posjednici izradjene
drvene robe nisu u nazočnom slučaju bili dužni izkazati se
šumskimi doznačnicami, pak s toga nije zapljena njihove robe bila osnovana
niti na propisu §. 17. šum. zakona i spomenute naredbe a to