DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 228 -~
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Dr. Ortner, Knjiga i narod. Hrvatski narodni razgovori. Svezka I.
I?ašlo u Zagrebu 1903. tisak braće Kralj. Giena 20 filira. Pisac obećaje
da će od ovih narodnih razgovora izlazit pojedine svezke svaka dva do
tri mjeseca, a svrha je dati seljacima lahko i poučno šLivo kakovo
seljak treba, naročito kako bi se naš seljak gospodarstveno podigao,
U ovoj prvoj svezci ima kao dodatak „kovezčić pun poučnih droptinica
iz zakona i propisa, gospodarstva, kućanstva, zdravstva i književne zabave".
Ovu knjižicu možemo puku i svim prijateljima našega puka najtoplije
preporučiti, da ju medju pukom prošire.


Waiig, Grundriss der Wildbachverbauung. 2. Theil. Izašlo u Leipzigu
kod S. Hirzl´a. Ciena 18 maraka.


Voegler, der Conservator u. Praparator. Eine praktische Anleitung
zum Erlernen des Ausstopfens u s. \v. Izašlo u Magđeburgu kod C.
Kreutza. Ciena 2 marke.


Attems graf, der Schorf bei Aepfeln u. Birnen. Eine Studie libor
Obstbaumschadlinge u. s. w. Izašlo u nakladi štajerskoga pomoložkoga
družtva. Giena 2 krune.


Promet i trgovina.


„Trgovački dom u Zagreba" o stanju doma<5e trarovine
drvom. Lanjske godino u rujnu obdržavane bijahu u Zagrebu veleprodaje
naših hrastovih sječina. Tom prigodom sastao se odlični broj drvotržaea
iz Ugarske i Hrvatske, da viećaju o stanju domaće trgovine
drvom, naročito hrastovinom. Na tom viećanju stvorene su resolucije,
koje smjeraju onamo: da se odnošaji po domaću trgovinu drvom nepovoljno
se razvivši, tako priudese, kako razvoja te grane naše trgovine
spriečavali ne bi. Drvarskom odsjeku zagrebačkog trgovačkog doma,
kojemu je predsjednikom v g. Milan pl. Weiss-Polnajski ostalo je u
dužnosti, da na temelju stvorenih resolucija izradi odnosnu predstavku.
U tu svrhu bje na 8. veljače o g drvarski odsjek sazvan u sjednicu,
podpisani izabran izvjestiteljem, ter izradjena predstavka, koju niže čitateljem
znanja radi saobćujemo


Ova predstavka podnesena je po ugarskom trgovačkom družtvu
kr. ministarstvu za poljodjelstvo u Budimpešti, a preko drvarskog odsjeka
zagrebačkog trgovačkog doma kr zemaljskoj vladi, pa su oba visoka
mjesta zamoljena, da u vlastitom djelokrugu rieše hrvatsku trgovinu
drvom onih spona i veriga, koji njezin razvoj spriečavaju. No
kako se je dandanas proti domaćoj trgovini hrastovinom digla kuka i