DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


Prilike dakle i potrebe daju vanjštinu, a ne
karakterišu uviek oblika u vrsti, pak je potrebno
prije proučiti vanjštinu iz nutra, a tada tek okršta
vat i j u.


Osobne viesti.


Imenoranje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati žup. šumar, vježbenika Milana Trivanović a šumarskim
vježbenikom kod gradiške imov. obćine sa sustavnom pripomoći.


f Alois pl. Tukory veleposjednik, narodni zastupnik i višegodišnji
član našega hrv.-slav. šumarskoga družtva preminuo je 20 pr. mj. nakon
kraće bolesti u dobi od 47 godini u Budim-Pešti, gdje je i sahranjen.
„Pokoj mu vječni".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljaju6eg odbora, lirv.-slav. šumar,
družtva, obdržavanoj dne 19. listopada i902. u družtvenili prostorija
pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjednika Vel g. kr. odsječ. savjet,
nika Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti p. n. ;gg. odbornika Vinka
Benaka, Stjepana Frkića, D. Mocnaja, A. Kerna, A. Rosmanitha, F. X,
Kesterčanek´a i J. Partaša, te tajnika A. Borošića.


P r e d m e t i V i e ć a nj a


Točk a 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice upravljajućeg
odbora od 7. rujna 1902.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po
p, n. gg. odbornicima A. Rosmanithu i A. Kernu.


Točk a 2. Razprava glede obdržanja glavne skupštine.


Tajnik izvješćuje, da je družtveno predsjedničtvo učinilo nuždne
pripreme za obdržavanje glavne skupštine, a glede izleta u Zagrebačku
goru, da se. je obratilo na gradsko poglavarstvo u Zagrebu i presvj.
gosp. Miroslava grofa Kulmera, da izletnikom dozvole njiliove šume
pregledati i da im na ruku budu; šta su ovi pripravni učiniti. Ujedno
je izletu pozvano i planinarsko družtvo u Zagrebu.


Nu pošto se je vrieme pogoršalo i u Zagreba,čkoj gori snieg zapao,
to se je morao izlet odkazati.
Uzima se na znanje.