DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 190 —


nica pobudila pažnju naročito čeških lovaca; ovi vele, da od kako se


je stala živa divljač u veliko izvažati, od toga se vremena sve manje


eksportira ubijena divljač, koja se je do sele u veliko izvozila u ino


zerastvo, poimence u Francuzku i Englezku.


Do nedavno većinom se je izvozila divljač u svrhe razploda iz


Ceske i Ugarske, nu sad se je ona i iz naše domovine izvoziti počela. Ne


davno bila je notica u našim novinama, da je do 3000 živih zečeva


prodala uprava vlastelinstva u dolj Miholjcu preko Beča za Englezku


a lane da je 1000 komada prodano za sjevernu Afriku. Englezi, veliki


ljubitelji športa u obće, napose pako i pasionirani lovci, mnogo kupuju


žive divljači, da podignu svoje lovne revire


Divlje svinje u slavouskiin šnniama. Kako čujemo razmnožale
su se zadnjih godina divlje svinje naročito po prostranim hrasticima
slavonske Posavine. Ta divljač pravi znatne štete ue samo po mladim
šumskim branjevinama, već i izokolnim poljima. Držane su opetovano
hajke na tu divljač, nu s razmjerno dosta lošim uspjesima — kao obično
kod obćinskih hajka. Prevelikom širenju ove divljači moralo bi sbog velikih
šteta, što prije na put sati.


Izpravak. U zadnjem broju donesli smo u prevodu dva člančića
i označili pogriešno kao vrelo „Handelsblatt fiir Walderzeugnisse" nu to
ima pravo glasiti „Oesterr.-ung. Gentralblatt fiir Walderzeugnisse".


Broj 1731. ex 1B03.


Oglas dražbe.


Kod pođpisanog kr. šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


4. svibnja t. g. u 10 sati prije podne Uh putem ustmene dražbe jur
konsignirani drvni etati kr. šumarija Mrkopalj i Fužine za g. 1903—1907.,
koji iznose:
1. U kr. šumariji Mrkopalj; 24.427 m´jelove stablovine (Baumholzmasse),
26.343 m´ bukove stablovine za tvorive (Baumholzmasse),
25.267 m´ bukove stablovine za ogriev (Baumholzmasse), izklična ciena
132.103 K.
2. U kr. šumariji Fužine: 17.680 m´ jelova stablovine, 14.449 m´
buk. stablovine za tvorivo, 9.443 m´ bukove stablovine za ogriev, izklična
ciena 117.842 K.
Obćenite dražbene i ugovorene uvjete dužan je svaki dražbovatelj
prije početka ustmene dražbe pođpisati.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


u Zagrebu, dne 11. ožujka 1903.
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 191 —


Oglas dražbe.


Kod kr. šumarskog ureda u Otočcu prodavati će se dne 8. travnja
1903. u 10 sati prije podne putem zatvorenili ponuda sliedeće drvne gromade
u šumi na panju.


1 Drv oa gramada


Broj stabala u m po procjeni Izkližna ciena


0


a


.9


3 o ^ bukova
Naziv šumskog a


o


bO ´> §


o 1a,
predjela


c3
na


03 .2 a 3
nH O
0)


"s-< .M 03


o oj o


OJ >


S o


s o >


a 3 o u jrunama


3 0? o .a -S >


KfA ´—s


_


Nadžak bilo A/I. 23 1900 965 101 2558 1388 1388
» » » 3 1901 5 — 1331 — 59 2629 — 1264 1264
» » » 3 1902 2511 — 17 1819 _ 789 789
O Apatišan A/II.´ 4 1900 179 215 1286 2216 354 2628 9334 2042 11376
c » » 4 1901 448 587 868 8709 286 3587 15713 2235 17948
w » » 4 1902 1441 1691 1?67 6716 100 1787 28474 995 29469
03 Lomska duliba A/III. 3 1900 1065 63 167) 5628 853 5146 22625 3413 26043
t-< » » » 84 1901 1235 286 139 3984 121 — 16118 339 16457
Konjska draga » 45 1902 .3818 164 1027 6485 701 — 25883 1682 27565 t4 Begovačakosinjska A/IV. 8 1901 228 83 444 1078 198 1494 4366 1152 5518
» » >, 3 1902 524 379 1179 103 1090 4717 724 5441
Krasanska duliba B/I. .0 1902 ,^^40 — 68 973 — 611 611
Božin plan B/II. 4 1902 — 435 — — 1179 — 472 472

Titra I. 5 1893 248 26 1429 4629 4029
» » G 1898 310 51 755 1770 959 — 5784 3068 8802
» » 7 1900 154 35 001 1075 1731 — 8299 746 9045
» » 7 1901 477 71 1057 1460 1531 .— 4753 4899 9652
c3 » » 7 1902 515 119 700 1645 627 — 5358 2006 7364
Crni vrh V. 2 1897 116 1 115 540 168 2164 437 2701


>


s »


» 2 1901 99 4 215 401 250 — 1640 800 2440
» » » 2 1902 69 10 18 31? 180 1276 576 1862
Visibaba IV. 2 1902 111 36 — 427 — — 2087 — 2087


»1 z


Prošeke VI. 2 190i 145 2 475 700 409 — 2802 1309 4111
—^ Međvedjak VII. 4 1901 70 — 52 277 — 277 277 ^^ « » 4 1902 39 — 48 — 154 154 Mali Javornik K/III. 5 1900 — 218 — 266 — — 852 852
^ » » » 5 1901 367 — 318 — — 1019 1019
» » » b 1902 480 — 386 — — 1236 1236
Kik K/IV. 9 1902 — — 763 — 644 — — V219 2319


Kežina greda I. 7 1897 4182 306 8955 9162 9161 M » » » 7 1898 3210 — 138 6445 — 6298 6298
^ » » » 7 1899 .— 4673 — 162 11316 — 10768 10768
^ » » » 78 190O — 3486 — 42 6758 — 6335 6235
» » » 8 1901 — 1461 — 71 3146 — 3089 8089


pq


» » » 8 1902 — — 1116 88 2942 — 2964 2964
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 192 —


Drvna gromađa


Broj stabala Izklična ciena


u m´ po procjeni


.3 o


-3 > os bu kova CD


Naziv šumskog o O) o o


o a.
predjela > ti M


03 .2 S 3
05 3


´—»
U 03 o


oS >


B o o


,3


s o u irunama


3 OJ O -a


>0Q


_


Svičko bilo IV. 5 1899 1472 1737 1042 1042


VSD 1


» » » 5 1900 — — 967 — .—. 1160 — 697 697
» » y> 5 1901 23 — 1399 63 63 2226 — 1733 1733 "1 » » » 5 1902 43 — 557 10 19 1326 — 906 906
Javorovo bilo II. 4 1902 — — 1100 — 78 1623 — 1255 1255


m


Kavno biace III. 4 1902 — 940 — 89 2153 — 2259 2259

Veliki Liaac A/I. 78 1900 383 70 1054 1753 1225 3375 5703 5760 11463
» » » 8 190: 819 50 481 4048 467 1324 13005 2211 15216


-1 »


r> » 89 1902 292 17 889 1102 776 2900 3539 3424 6963
Veliki Javornik A/II. 3 1901 311 34 125 1439 1(52 _ 4653 519 5172


^1


M s » » 3 1902 222 26 204 970 146 — 3134 468 3602
KO Markovac A/III. 45 1902 503 160 840 1831 118 2250 7440 1278 8738
Pavlovac A/IV. 2 190J 615 88 442 2684 315 — 10807 1008 11815


^1 1897 6-^
Štokič đuliba IV. 1 1899 — — 111 — 294 380 380


1


Dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod podpisanog kr
šumskog ureda i kod dotičnih kr. šumarija, ter će se na zahtjev i doslaviti.


U Otočcu, dne 11. ožujka 1903.


Kr. šumarski ured.


Broj 18.584


Ogl


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovime do sveobćega znanja, da će se u smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 3.3094 i od 21 svibnja 1890. broj 12782.,
državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u proljetnom
roku godine 1903. obdržavvati dne 15. i sliedećih danah mjeseca
travnja 1903.


Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094 ex 1886.
sastavi ene i propisno biljegovane moloenice, imadu se neposredno
upraviti ne osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda u Zagrebu
najkasnije do konca ožujka 1903.


U Zagrebu, dne 6. ožujka 1903.
Za bana: Krajcsovics v. r.


Uredjuje Ivan PartaS, prof. .šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreeht (J. Wlttasek).