DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 190 —


nica pobudila pažnju naročito čeških lovaca; ovi vele, da od kako se


je stala živa divljač u veliko izvažati, od toga se vremena sve manje


eksportira ubijena divljač, koja se je do sele u veliko izvozila u ino


zerastvo, poimence u Francuzku i Englezku.


Do nedavno većinom se je izvozila divljač u svrhe razploda iz


Ceske i Ugarske, nu sad se je ona i iz naše domovine izvoziti počela. Ne


davno bila je notica u našim novinama, da je do 3000 živih zečeva


prodala uprava vlastelinstva u dolj Miholjcu preko Beča za Englezku


a lane da je 1000 komada prodano za sjevernu Afriku. Englezi, veliki


ljubitelji športa u obće, napose pako i pasionirani lovci, mnogo kupuju


žive divljači, da podignu svoje lovne revire


Divlje svinje u slavouskiin šnniama. Kako čujemo razmnožale
su se zadnjih godina divlje svinje naročito po prostranim hrasticima
slavonske Posavine. Ta divljač pravi znatne štete ue samo po mladim
šumskim branjevinama, već i izokolnim poljima. Držane su opetovano
hajke na tu divljač, nu s razmjerno dosta lošim uspjesima — kao obično
kod obćinskih hajka. Prevelikom širenju ove divljači moralo bi sbog velikih
šteta, što prije na put sati.


Izpravak. U zadnjem broju donesli smo u prevodu dva člančića
i označili pogriešno kao vrelo „Handelsblatt fiir Walderzeugnisse" nu to
ima pravo glasiti „Oesterr.-ung. Gentralblatt fiir Walderzeugnisse".


Broj 1731. ex 1B03.


Oglas dražbe.


Kod pođpisanog kr. šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


4. svibnja t. g. u 10 sati prije podne Uh putem ustmene dražbe jur
konsignirani drvni etati kr. šumarija Mrkopalj i Fužine za g. 1903—1907.,
koji iznose:
1. U kr. šumariji Mrkopalj; 24.427 m´jelove stablovine (Baumholzmasse),
26.343 m´ bukove stablovine za tvorive (Baumholzmasse),
25.267 m´ bukove stablovine za ogriev (Baumholzmasse), izklična ciena
132.103 K.
2. U kr. šumariji Fužine: 17.680 m´ jelova stablovine, 14.449 m´
buk. stablovine za tvorivo, 9.443 m´ bukove stablovine za ogriev, izklična
ciena 117.842 K.
Obćenite dražbene i ugovorene uvjete dužan je svaki dražbovatelj
prije početka ustmene dražbe pođpisati.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


u Zagrebu, dne 11. ožujka 1903.