DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 189 —


Francezki geolog Lipman priobćio je francezkoj akademiji znanosti
ovo odkriće: Potres nije nikad pojedinačan pojav. Uslied elastičnosti
zemaljske kore, kad se tlo počne na kojem god mjestu kolebati, osjeti
se to vrlo daleko, pa ako je jači potres, potresni val prodje četvrtinu^
pače i polovinu zemaljske kruglje, a desi se, da prodje od jednoga
kraja svieta do drugoga. Ako je i brzina toga vala velika, ipak je neko
vrieme potrebno, da ga prevali od ishodne do krajne točke. To opažanje
navelo je spomenutog geologa, da predloži, neka se svi seismoložki
observatoriji na svietu sjedine brzojavnom žicom, namještenom tako,
ako jedan seismograf zazvoni, to bi u isti čas svi drugi seismografi
elektricitetom dali isti znak.


Elektricitet provaljuje 300.000 kilometara u sekundi i po tom leti
puno brže od potresnog vala. Time bi se dobilo vrieme, da ljudi uteku
iz onih točnka, gdje su vulkani. Ako se u Lisabonu osjeti udarac, stanovnici
Nizze, Napulja, Tirola imat će dosta vremena, da se udalje od
svojih vulkana, da spasu svoj imetak, dokumente i dr. na sigurno mjesto.
Takvim će so načinom potresi objavljivati napried kao danas orkani i
oluje. Ovo je vrlo jednostavno odkriće, koje bi moglo na veliku uslugu
biti žiteljima vulkanskih krajeva. „Ofe^´o-r".


Nova metoda Impregnacije uz pripomoć elektriciteta. Pokusi
oko novih načina impregnacije drva neprestano se nastavljaju Do danas
ima već tih načina mnogo, nu samo neki prokrčili su si put u praksu,
dočim se drugi u praksi ne mogoše udomiti, jer su preskupi ili u obće
nezgodni, da se pomoćju njih drvo u veliko impregnira. Sada je pošlo
za rukom dvojici francuzkih inžinira, Notonu i Bredonneau´u, izumiti
novi način impregnacije, kojemu, vele stručnjaci, predstoji velika budućnost.
Osebina je toga načina, da veliku ulogu kod samoga impregniranja
igra elektricitet, koji kod dojakošnjih načina nije ni u obzir dolazio
Sama impregnacija provadja se u velikim badnjima od cementa u koji
dolazi drvo i ostaje u njima 7—14 sati izvržene uticaju električne struje
od 110 Volta uz temperaturu od 40 C . Za taj način impregnacije mnogo
se zanimaju željezničke uprave, jer je i čitava impregnacija najvažnija
za ono drvo, koje se kao željeznička podvlaka rabi; željeznička se podvlake
danas većinom impregniraju, te ih je malo u porabi, koje ne bi
impregnirane bile.


Izvoz žive divljači u razplodne svrlie iz čitave naše monarkije
poprima sve veće dimenzije; naročito mnogo se izvažaju: jeleni
zečevi i trčke. Uzrok je tomu taj, što je po sudu vještih lovačkih stručnjaka
ova divljač liepo razvita, a dobro odolieva nepogodam vremena
došla ona u sjevernije ili južnije evropske predjele. Osobito velike množine
spomenute vrsti divljači izvoze se u Englezku, tako da je ta činje