DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.-- 187 —


Željezuičke podvlake od željeza, s kojimi su pravile naročito
pruske željeznice pokuse, nisu se pokazale dobrima, s toga se sada
mnogo u Njemačkoj traže drvene podvlake, jer će se opet na izključivu
uporabu drvenih podvlaka preći.


Austrijski šuinai-ski kongres imao se je održati dne 27., 28. i


29. ožujka ove godine u Beču. Pristup je svakomu slobodan. Oglašene
su bile sliedeće teme o kojima će se razpravljati: 0 obskrbi namještenika
u gospodarstvu i šumarstvu za slučaj starosti (Referat dolj austrijskoga
šumarskoga družtva); 2. 0 gospodarenju sa šumskim malim posjedom
; 3. 0 ustrojstvu šumsko-gospodarskih udruga. (Referat austrij.
držav. šumar, družtva); 4. Razprave i zaključci, kako da se unapriedi
naš izvoz drva u obće, naročito u Njemačku i Italiju, i kako da se
obrani domaća šumska proizvodnja, s osobitim obzirom na novi njemački
carinski cienik. (Referat austrij. gosp. družtva) ; 5. Nužda, da se
izdadu posebni zemaljski zakoni u svrhu da se osjegura pošumljenje
golih strmina i porečja (Referat predsjedničtva zemalj. kulturnog vieća
za Češku).
Na ove ćemo se razprave i zaključke u budućem broju našega
lista osvrnuti čim nam poznati budu.


Šumski požari. U drugoj polovici prošloga mjeseca bilo je nekoliko
šumskih požara, koji su medjutim prošli dosta dobro, tako te
ne ima osjetljivije štete. Dne 24. pr. mj. porodila se vatra u šumama
„Gaj" i „Previj" vlastelinstva voćinskog u kotaru slatinskom. Vatra se
je razširila na velikom prostoru, ali štete ima samo nešto preko
1000 K. — Dne 23. pr. mj. porodila se vatra u šumi „Žervanjska"
vlastelina Schullera u Feričancima u kotaru našičkom i razširila se na
trideset jutara. Štete ima oko 700 K. — Dne 23. pr. mj. nastala je
vatra u mladoj jelovoj šumi „Polojskoj kosi" imovne obćine slunjske
ali je za kratko vrieme ograničena, tako te je šteta nestatna. U svim
ovim slučajevima priskočili su odmah u pomoć oružnici i okolištni seljaci,
te su vatru ugasili.


U susjednoj Ugarskoj bilo je ove godioe takodjer već više šumskih
požara. Opetovano se je tako u jednoj tamošnjoj šumi zbio požar, nu
svaki put je bio ugušen. Kad je opet jedan takov požar opažen, krenuli
su vatrogasci s načelnikom da ga uguže. Kad su počeli požar gušiti
čuli sa brda glasove, koji su im dovikivali, da neka se gašenja
kane, jer da će biti zla; i doista počelo je po vatrogascima, koji su
gašenjem požara zabavljeni bili, doskora padali kamenje. Tako su htjeli
zlikovci da se osvete vatrogascima, jer su spriečili da im njihovo mrzko
djelo nije za rukom pošto.


Panamska preŽba. Obće je poznata sudbina radnja oko prekopa
panamske prečbe, koje su se radnje uz silne sablazni prekinuti morale