DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 185 —


krči put do mora i time do svjetskoga tržišta. Još je jedna velika neprilika
za jedan veliki dio naših bukovih i četinjavih šuma i to ta, što u
području istih ne ima željeznica, a to su šume naše gor. Krajine u
kojima bi se mnogo starog stabalja moral o sjeći, ali se ne može.
Straga donosimo oglase trih velikih dražba a brdskim šumama erara i
i imov. obćine oguhnske od kojih je potanja već jednoć — prošloga
mjeseca — bezuspješnom ostala.


Izvoz i uvoz drva iz Ugarske i Hrvatske-Slavonij e u
god. 1902. Spomenuli srao već u našem zadnjem izvještaju, da se je
tečajem god. 1902 znatno umanjio izvoz drva iz čitavoga našega carinskoga
područja t. j . iz ciele Austro-Ugarske, a sada donosimo podatke
glede izvoza i uvoza drva Ugarske i Hrvatske za prošlu godinu,
iz kojega se vidi, da je uzev u prispodobu god. 1901, znatni manjak u
izvozu a donekle i uvozu.


Izvoz Uvoz


1901. 1902. 1901. 1902.


u vagonima po 100 metr. centi
Gradjevno i tvorivno drvo mekano. 7.826 7.547 9.037 5.241


„ tvrdo . 7.167 5.385 467 484
Drvo za rudokopja 7.832 5.568 1.000 825
Željezničke podvlake 10.087 7.573 295 424
Dužice 14.743 11.558 2.970 4.137
Piljeno i tesano drvo mekano . . 32.711 31.338 17.311 18.362


„ tvrdo . . . 21.889 20.602 1.035 1 293
Šinđra za krovove 3 50 963 962
Kolje za vinograde i hmeljnika . . 199 204 656 496
Ugljen od drva . . __^ . . . . 7.814 7.637 31 25


Ukupno . 110.501 97.462 33.765 32.249


Različite viesti


Tečajevi za praktične šumare a Beču. Opet ove godine a
koncem prošl. mj. obdržavani su na bečkoj visokoj školi za zemljotcžtvo
tečajevi za praktične šumare, koji su se zadnji puta predlanjske godine
držali. Lane držali su se takovi tečajevi za praktične gospodare. Kako
je poznato, svrha je tim tečajevima upoznati praktične gospodare i šumare,
koji se ne mogu toliko čitanjem novih djela i raznih stručnih
časopisa baviti, upoznati sa novimi nastojanji i tečevinama na polju
gospodarstva i šumarstva.


Šume i šumarstvo u Englezkoj. Da je u Englezkoj šumarstvo
na slabim nogama i da gotovo šuma ni ne ima, poznato je u šumar