DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 183 —


je službovao neko vrieme kod šumarske uprave u Bosnoj. Odavle prestupio
je u službu imovne obćine otočke, gdje je postao doskora protustavnikom
kod gospodarstvenoga ureda u Otočcu. Slabo zdravlje bilo
je razlogom, da je blagopokojni Šipek i uz najbolju stručnjačku kvalifikaciju
ostavio pravu šumarsku struku i posvetio se računarskoj struci.
I u računarskoj struci Šipek je došao do uvaženja, te je prije više godina
imenovan računarskim revidentom, a prošle godine računarskim
savjetnikom, te mu je kod računarskoga ureda zem. vlade bilo povjereno
naročito izpitivanje računa imov. obćina. Kad se je novimi pravili
ustrojilo mjesto posebnoga blagajnika u našem šumarskom družtvu,
izabran je pokojni Šipek takovim, te je i sve poslove blagajničke najvećom
ljubavi i požrtvovnošću obavljao sve do svoje smrti. Pokojni
Šipek sahranjen je dne 3. pr. mj. uz brojno učešće prijatelja i znanaca
na mirogojskom groblju u Zagrebu. Ostavlja udovicu i troje djece.
„Slava mu i spomen vječna".


t Grjuro Stojauorić. U još mladoj dobi od 33 godine preminuo
je nakon dugog bolovanja dne 7. pr. mj. u Dubici Gjuro Stojanović,
kot. šumar II. banske imovne obćine. Pokojnik je rodjen u Mitrovici,
a svršivši nauke u bivšem križevačkom šumarskom učilištu, službovao je
ponajprije kao vježbenik kod imov. obćine petrovaradinske, gdje je i
pristavom postao; god. 1896. imenovan je šumarom kod II. banske
imovne obćine kod koje je sve do svoje rane smrti služio; u službenim
i prijateljskim krugovima bio je obljubljen i štovan, a ostavlja iza sebe
udovicu sa dvoje dječice. „Pokoj mu duši".


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo
Stebler, Alp- und Weidewirthschaft. Pisac, predstojnik gospodarskog
pokušališta u Ziirichu, koji je pašničko gospodarenje ne samo
u Švicarskoj, već i Njemačkoj, Austriji, Francuzkoj, Italiji, Holandiji i
Danskoj kroz više decenija temeljito proučavao, latio se posla da to
točno u posebnom djelu opiše, koje će biti ukrašeno sa 400 slika.
Djelo izlazi u svezcima po I K. 20 fll. a izaći će u 10 svezaka nakladom
knjižare P. Parey´a u Berlinu. Kako je pašničko pitanje i za naš
narod od velike važnost´, dobro bi bilo da djelo nabave oni, koji imadu
glede paše često odlučnu rieč, tako primjerice viši šumarski ui^eđi.
Syrutsclieck, Anleitung zur zweckmassigsten Bewirtschaftung des
bauerlichen und des Gemeindewalđes in Niederosterreich. Izašlo u Beču
kod Fricka; ciena 1 K. 60 fil.