DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 182 —


privatnika posjednika, advokata i t. d, ovu telefonsku mrežu
rabiti hotilo — dakako uz neku naknadu.


Tim načinom bio bi naročito veći dio županijskih oblastih
sa kot. oblastima, šumsko-gospodarstvenim uredima, obdinskim
poglavarstvima, kot. šumarijama, telefonskom žicom spojeno, a
to je potreba i bila bi blagodat sama po sebi neizmjerno koristonosna.


Dao dragi Bog da bi ovi redci kod mjerodavnih faktora
uvaženja našli, pa da naskoro ugledamo u gradovima i okolici
Belovara, Nove Gradiške, Vinkovcima, Petrinje i t. d.
telefonske mreže, kojima bi šumskoj upravi posao olahkočen bio.


Opazkauredničtva. U velikoj vriednosti telefona,
toga najsavršenijega modernoga obćila. podpunoma smo osvjedočeni
; osvjedočeni smo da bi i u šumskoj upravi bio posao
mnogo olahkoćen, kad bi joj na razpoložbu stojala shodna telefonska
mreža, ali ipak držimo, da su nazori g. pisca previše
optimistični i dvojimo, da bi korist bila u skladu s troškovima,
I pisarnički se posao ne bi baš u velikoj mjeri reducirati mo


gao, jer se kod moderne javn e uprave ipak sve na papir staviti
mora i to s razloga, da se uredovanje što laglje kontrolirati
može, :: , i;


LISTJ^K:.


Osobne viesti.


t Leo Sipek. Dne 1. pr. mj. preminuo je u Zagrebu nakon duge
i težke bolesti član upravnoga odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva i
družtveni blagajnik, kr. računarski savjetnik Leo Šipak. Vriedni pokojnik
bio je u obće poznat i poštovan kao vrlo savjestan i marljiv činovnik
ne samo medju činovničtvom računarskoga ureda kr. zemalj.
vlade, kod kojega je službovao, već i medju našim šumarskim stručnjacima,
jer je i sam bio šumarskim stručnjakom. Leo Šipek posvetio
si je naime nakon položenog izpita zrelosti šumarskoj struci, svršio šumarske
nauke na c. kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, a kasnije