DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 180 —


dobra sa telefonom, te se je važnost i korist telefonskog spoja
već u kratko vrieme uvidila.


Zlatna je rieč, koja veli: »Manje pisati a više raditi";
telefon omoguduje u velikoj mjeri, da se ona u praktičnom
životu i izpuniti može, pa je za to i opravdano, da se
telefonskoj svezi i u provinciji, uz pođporu mjerodavnih faktora,
široko i daleko polje otvori.


Uočimo li u prvom redu na hiljade i hiljade ralih krasno
uzraslih mladih 25 do 40 godina starih hrastovih sastojina,
imovnih obdinah obdinah u bivšoj Vojnoj Krajini, nadi demo
vrelo, od kuda bi uz neznatni trošak, putem prorede, nabavili
stupove potrebite za uzpostavu telefonske mreže kod pojedine
imovne obćine.


Na čelu je svake imovne obdine centrala ili šumsko-gospodarstveni
ured, koji, kako znamo, po zakonu karakter javnog
ureda nosi, a tom gospodarstvenom uredu podredjene su, kako
kada, po 2—4 i više kotarskih šumarija.


Sjedište gospodarstvenih ureda, nalazi se obično u onom
gradu gdje kr. županijska oblast postoji, ili gdje se sjedište
vladinog povjerenika za dotičnu imov. obdinu nalazi, dočim su
kotarske šnmarije obično u takovim mjestima, gdje se kr. kotarska
oblast ili barem obdinsko poglavarstvo nalazi.


Kakva bi nam to daklem neopisiva korist bila, da su nam
u Hrvatskoj i Slavoniji svi ti šumsko gospodarstveni uredi,
sa dotičnim kotarskim šumarijama telefonskom žicom spojeni.


Pokušajmo to njekojim primjerima razjasniti.


Nema jeseni i zime, da pravoužitnici tužbama, često i skroz
neosnovanima n. p. radi prikračivanja pripadnosti, prevelike
udaljenosti doznačenih gorivih drva, zločestih puteva, radi preuzetih
zapljenah nezakonitim putem stečene gradje i t. d. koli
u procesijama skupno toli pojedince dotičnom vladinom povjereniku
ne dosadjivaju. Telefonom tražit de povjerenik razjašnjenje
i odmah de biti na čistu u koliko su im zahtjevi opravdani,
ili ne, i po tom shodna odrediti modi


Tu daklem u prvom redu odpadaju sada običajni po 5—6