DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 133 —


Regener, Jagdmethoden u. Jagdgeheimnisse. Od ovoga vrstnoga
djela izašlo je netom 10. izdanje, što je najbolja svjedočba za vriednost
istoga. Doista možemo reći, da smo u tom djelu našli stvari odnosećih
se na lovačku praksu, koje u drugim mnogobrojnim sličnim djelima
sadržane nisu. Djelo ukrašeno je mnogobrojnim izvrstnim slikama koje
tekst objašnjuju i shodno nadopunjuju, a izašlo je kod Neumanna u
Neudammu. Ciena 7 K. 20 fil.


Promet i trgovina.


u našem smo zadnjem izvještaju spomenuli, s kojim li su zadovoljstvom
drvotržci austro-ugarske monarkije primiti viest, da je sporazumkom
obiju ministara-predsjednika bar u principu došlo do nagode
i do jedinstvenoga carinskoga područja. Ipak vlada neka bojazan glede
budućnosti naše trgovine s drvom, jer doskora iztiću trgovački ugovori
sa stranim državama, a zna se, da se gotovo sve za naš izvoz važnije države,
naročito Njemačka, kane visokimi carinami proti uvozu strane
robe ograditi. Te će carina svakako škoditi našemu izvozu drva; na miče
se s toga dužnost našim drvotržcima-eksporterima potražiti nova tržišta
u inozemstvu za izvoz naše šumske robe. Ta je okolnost svakako bila
mjerodavna kod sastavka našeg novoga automnoga carinskoga tarifa, te
je po njem i opet, proti nastojanju šumovlastnika i industrialaca, ostao
uvoz drva u našu monarkiju i nadalje slobodan, kao i prije. Ovi su
krugovi zapodjeli sada novu akciju, kojoj je svrha, da se za uvoz bar
nekih vrsti drva iz inozemstva uvrsti i naš autonomni carinski cienik
neka carina. Da se vidi, kakova je šumska trgovina naše monarkije
minule godine bila, donosimo u sliedećem potanke podatke o istoj.


IzTOz drva iz Austro-Ugarske monarkije u god. 1903. 0
ovom piše bečki list „Handelsblatt fiir "VValderzeugnisse" sliedeće: Izvoz
drva u inozemstvo dizao se je neprestano od g. 1890.—1900., nu već
je 1901. počeo padati, a još je niže pao 1902. Prema provisornim izkazima
umanjio se je tečajem prošle godine izvoz za 32.747 vagona, a
uvoz za 3329 vagona prema god. 1901. Bilanca za g. 1902. nepovoljnija
je od one za g, 1901. za 29.418 vagona, a od one za 1900. za punih
65 tisuća vagona, kako to iz sliedećega izkaza proizlazi:


Izvoz 1092. vagona Vriednost u milion. K. prema 1901.
Ogrievo 21778 . 4-878 — 1-692
Vrbove šibe ... . 201 386 + 39
Trupci, tvrđo drvo . . 6000 5-156 — 2416
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Trupci, mehko drvo
Tvorivo, tvrdo . .
Tvorivo, mehlio . .
Željez. podvlake . .
Dužice
Pluto
Piljena roba, tvrda .


„ „ mehka.
Eksotično drvo . .
Ukupno
Uvoz


157934
2891
14670
4980
10670
7
16466
117256
46
352831
23502


134


63-229
2-693
7-983
2-403


14-288
0-006
20-104
75 421
0173


196-721
9 367


Potanku sliku izvc )za drva Iz austro-ugarskoga


daje sliedeći izkaz za razneIz voz
Ogrievno dr Njemačka
Italija
Rusija
Švicarska
Srbija
Trst
Trupci, tvrd
Njemačka
Englezka
Francuzka
Italija
Rusija
Švicarska
Nizozemsk a
Belgija
Španjolska i
Trupci, meh] :i
Njemačka
Francuzka
Italija
Rusija
Švicarska
Rumunjsk a
Srbija
Bugarska
Egipat


izvozne zemlj< i, a za


1900.
22325
10506
7490
626
271
3370
55
9984
8193
373
157
183
397
104
284
152
58
189725
162921
38
2693
15627
1153
6788
46
70
42


1901.
23470
9572
7753
1126
415


4469
51
8416
5912
249
26
209
445
78
1090
317
51
176311
140477
83
3221
17255
1149
7822
138
47
73


-18377


— 941
— 877
— 4102
— 3625
— 6
— 1058
+ 315
— 20
—32777
— 3329
carinskoga područja
zadnje t ri godine.
1902.
21778
8180
8625
2134
581
2141
63
6000
4259
237
12
399
425
92
411
113
26
157934
118315
8
4632


23007
1294
9342


221
943
47
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

135 —
Tvorivo, tesano, tvrdo 4862
Njemačka 1234
Englezka 303
Francuzka 505
Italija 825
Turska 6
Nizozemska 1035
Španjolska 369
Grčka 33
Egipat 284
Algir i Tunis 33


Tvorivo, tesano, mekano 17804
Njemačka 8759
Englezka 30
Francuzka 1230
Italija 6339
Rusija 313
Švicarska 17
Rumunjska 180
Srbija —
Turska 42
Grčka 68
Bugarska 182
Nizozemska —
Egipat 491
Algir i Tunis 75


Dužice 14782
Njemačka 3102
Englezka 283
Francuzka 8314
Italija 1854
Švicarska 247
Turska 151
Nizozemska 157
Španjolska 86
Belgija 179
Portugalska 238
Grčka 183


Željez. podvlake 14582
Njemačka 13784
Italija 80


3832
1161
413
247
1026
34
194
369
177
54
15
15547
7358
23
594
5309
926
24
78
31
99
238
135
190
480
15
14324
2272
167
10199
536
189


12


167
10
94


383
160
9012
8274


34


2891
907
395
131
577
35
337
225
97
53
66
14670
6583
150
662
5382
495
37
159
81
199
223
147
337
443
22
19672
2016
92


6365
925
182
27
460
99

128
326
4910
4099
146
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

136 —


Ruska
Švicarska
Turska
Nizozemska
Grčka
Egipat


Piljeno drvo, tvrdo
Njemačka
Englezka
Francezka
Italija
Ruska
Švicarska
Turska
Engl. posjed u Sr. m.
Nizozemska
Belgija
Španjolska
Grčka
Egipat
Algir i Tunis


Piljeno drvo, mehko
Njemačka
Englezka
Francezka
Italija
Rusija
Švicarska
Rumunjska
Srbija
Trst
Hamburg
Turska
Engl. posjed u sr. m.
Nizozemska
Belgija
Španjolska
Grčka
Bugarska
Engl. Indija
Azija


20
221
54
63
172
146
20194
6396
618
5201
2912


851
1184
179


16
1085
2081
174
104
124
45
125842
45488
193
5404


25308
9637
6482
9292
1013
56
75
1736
149
1906
229
72
1889
191
177
13


1
185
89
79
135
171
17523
5336
410
4421
3199
921
1034
29
4
261
1375
202
175
46
15
116941
34425
467
4047
38116
12856
5834
9580
901
21
28
706
94
1132
110
302
1540
!40
302
15240
82
21
304
6
16466
5338
832
2577
3419
935
1088
85

921
614
245
141
40
37
117256
33276
1260
4990
37668
11683
0964
8944


832
33
118


1343
110
876
114
573


1740
244
142

ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

137 —


Egipat 6246 5049 5608
Algir i Tunis 417 319 485
Maroko 6 64 136
Afrika 47 9 108


Zadnje tri godine bio je izvoz drva iz austro-U! garskoga car. područja
kako sliedi:


1900, 1901. 1902
Njemačka 260601 220895 183097
Italija 57722 59491 61786
Ruska 27447 33579 36757
Rumunjska 16269 17535 18664
Francezka 20798 20242 14751
Švicarska 9688 8920 10487
Egipat 7366 5883 6197
Grčka 2473 2443 5605
Srbija 4433 5547 3282
Nizozemska 4778 3135 3084
Vel. Britanija 1826 1729 3004
Turska 2173 980 1780
Bugarska 503 328 1335
Španjolska 786 1125 1228
Belgija 1652 2045 861
Portugalska 241 387 132
Algir i Tunis 602 200 639
Engl. Indija 233 341 151
Engl. Sredozemno otočji 3 214 113 150
Kapska 5 9 55
Maroko 6 79 149
Njem. Afrika 25 3 69


Iz ovoga se izkaza vidi, da manjak U izvozu u Njemačku za


5000 vagona nadmašuje sveukupn i manjak u izvozu u obće; taj
manjak ali, unatoč manjem izvozu u Francuzku, Srbiju i Belgiju kojom
se on povisuje na svotu od 11.000 vagona, ipak je naknadjen većim
izvozom u Italiju, Rusiju, Švicarsku, Englezku, Grčku, Algir i Tunis,
baš ne u zadnjoj liniji i time, što su zadnjih godina sklopljene nove
trgovačke veze s Marokom i u obće Afrikom.


Bilo bi za željeti, da si naši eksporteri daju truda osvojiti i druga
nova tudja tržišta, tim više što će izvoz u buduće u Njemačku biti
novom višom carinom otežčan. Još će še ove (1903.) godine nešto veće
množine drva u Njemačku uvesti moći, kašnje će ići teže, a bit će i
dobit manja, 7a to i valja nova tržišta tražiti.