DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

w^


— 132 —


P.n.gg. družtyenim članoTinia na znanje. Ponovno upozoravamo


p. n. gg. družtvene članove, da su u smislu već jednoć objelodanjenog
zaključka zadnje sjednice družtv. upravnoga odbora, družtvene prostorije,
u kojima se nalaze razni časopisi, koji na družtvo stižu, otvorene
za slušače kr. šumarske akademije svakoga petka a za članove družtva
svake subote od 5—7 sati po podne.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Fankhauser, Leitfaden fur sclnveizerische Unterforster- und Bann-
Avartenkurse. 4. .Auflage. I. Theil: Einleitung, Standortskunde, Forstbotanik
u. Waldbau. Izašlo u Bernu kod F. Seramingera. Giena 2 ´^ marke.
Lodovico Piccioli, Capo del distretto forestale die Siena: Monografia
del Gastagno, suoi caratteri, varieta, coltivazione, prodotti e nemici.
Gon 55 disegni originali. Studio fatto per incarico col a spere
della Ditta Lepetit, Dollfuss e Gansser. — Firenze, Tipografia di Salvadore
Landi. 1902.


Ovu monografiju o pitomom kestenu, tomu najvažnijemu drvu
talijanskih šuma, sastavio je Piccioli vanrednom savjetnošću i upotriebio
kod sastavka ne samo talijanska djela i svoje izkustvo, već svu
stranu, naročito francezku i njemačku literaturu odnoseću se na taj predmet.
Vrlo obsežnu a vanređno povoljnu njemačku kritiku o ovoj monografiji
napisao L. Dimitz. Polag ove kritike zaslužilo bi to djelo ne samo
da ga pomno prouče svi oni, koji imaju s kestenicima u praksi posla i
koji su talijanskomu jeziku vješti, već ´dapače da bi ta monografija zaslužila,
da se — bar u izvadku — prevede na slovenski, hrvatski i
madžarski jezik, jer i u zemljama, gdje ovi jezici vladaju, pitomi je
kesten drvo, koje dobro uspieva a ima ne samo veliku vriednost za šumarstvo,
već i obće veliku narodno gospodarstvenu vriednost.


Lorej´s Handbuch der Forsbvissensehaft. Počelo je izlaziti
novo izdanje ovoga izvrstnoga djela a osjegurano je suradničtvo prvih
stručnjaka na polju šumarstva. Ovo II. izdanje priredjuje prof. Stotzer.
Sada je izašla I. svezka a izaći će cielo djelo u 25 svezaka. Giena svezke
2 K, 40 fil.


Sterzer, iiber den Gebrauch rauchschwacher Pulver zur Jagd.
Izašlo u Monakovu; ciena 1 K. 80 fil.


Fiirst, illustrirtes Forst- u. Jagdlexicon. Počelo je izlaziti II. izdanje
ovoga leksikona, za koje su suradnici ponajbolji njemački stručnjaci.
Gielo djelo izaći će u 18. svezaka, a 1 marku. Sada je izašla prva
svezka kod P. Parey´a u Berlinu.


Sadršaj i oprema I. svezke dobra je i ukusna, a ima i liepih slika.