DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 131 —


5. Da se vodi politika u smislu zaključaka »Centrale«,
»Austrijskog državnog šumarskog družtva« i »Šumarskoga
kongresa«.
{Prevod iz lista Handelshlatt fi´ir Walderzeugnisse).


Osobne viesti.


Imenovanja i premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati: blagajničkoga pristava kod gospod.
ureda in?ov. obćine petrovaradinske Maksimilijana Matičević a kot.
šumarom iste imovne obćine, kr. šumar, vježbenika kod kr. kot, oblasti
u Čabru Ruđolfa Sablić a kr. kot. šumarom II. razreda, a svršenoga
šumarskoga akademičara Milana Trivanović a kr. šumarskim vježbenikom
kod kr. žup. oblasti u Zagrebu; nadalje premjestiti iz službenih
obzira kr. kot. šumare: Stjepana R a y m a n a od kr. kot. oblasti u Ivancu
k onoj u Pisarovinu, Šimu B el a m a r i ć a od kr. kot. oblasti u Ludbregu
k onoj u Ivancu, Nikolu Pleš u dodieljenog na službovanje kr. žup.
oblasti u Zagrebu kr. kot. oblasti u Ludbreg, a na vlastitu molbu Vinka
Pačnik a od kr. kot. oblasti u Pisarovini, onoj u Sv. Ivan-Zelinu.


Umrli. Nakon duljeg bolovanja preminuo je dne 23. veljače u
Zagrebu višegodišnji član našega družtva, kr. šumarnik Nikola Mihalčić ,
u službovanju kod kr. šumarskoga ravnateljstva zagrebačkog, te je dne


25. pr. mj. uz saučešća drugova i prijatelja na zagrebačkom groblju
Mirogoju sahranjen. Pokojnik službovao je dulje vremena u Otočcu i
poslie u Zagrebu, a umro je u dobi od 46 godina. „Lahka mu zemljica".
U Trnjanima umro je Gavro Pantelić , višegodišnji član našega družtva,
umir. šumar imov. obćine gradiške. „Pokoj mu vječni."
Družtvene viesti.


Novi član utemeljitelj našega družtva. Preuzvišeni gospodin


c. i kr. tajni savjetnik, Dr. Juraj Posilović, nadbiskup zagrebački i kao
takav jedan od šumskih veleposjednika u Hrvatskoj, pristupio je prošlog
mjeseca kao član utemeljitelj u hrv.-slav. šumarsko družtvo, uplativ odmah
u smislu družtv. pravila svotu od 200 K.