DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Šumsko drveće u zimskom ruhu. (Svršetak). Piše Drag Hire 49—56


Zašto se bukova ogrievna drva rado izkvare i kako da se
to sprieči. Napisao Josip Gellert, mjernik kr. ug. drž.
željeznica, diplomirani šumar ; preveo Pavao Dianovszky,
kr. nadšumar 56—77


Lov na divlje patke, u južnim državama sjeverne Amerike.
Po ustmenom kazivanju iz Amerike vrativšeg se Hrvata,
priobeuje Jos. pl. Aue, kot šumar imov. obćine
fkriževačke 77—82


Listak Osobne viesti: Imenovanja. — f Louis pl Blasich. —
f Bogomir Karakaš 82—84
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 84—85
Promet i trgovina 85—89
Različite viesti: Šumarska i ina industrijalna poduzeća
u Slavoniji-— Šume u Rumunjskoj. — Drvna
industrija u Gorskom kotaru — Sibirija. — Lovački
dar ruskomu caru — Povećanje ugarskohrvatske
željezničke mreže u g. 1902 — Medju
težnje agraraca u Rumunjskoj. — Uzgoj gnjetlova
u Europi — Vanredni uspjeh u lovu na medjede.


— Sitne i srednje šume. — Noviji sastojinski nacrti
90—96
Oglas dražbe 96