DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 95 —


ova plemenita divljač sve više goji. I kod nas u Hrvatskoj učinjeno je
naročito zadnjih dvadeset godina mnogo, da se ta liepa divljač što bolje u
našim lovištima udomaći. U Englezkoj učinjeno je u zadnje vrieme u
tom pogledu vrlo mnogo, a sad javlja „Deutsche Forstzeitung" da se i
u carskim ruskim lovištima vrlo mnogo čini, da se gnjetlovi udome.
Tako je, polag viesti saobćene u spomenutom listu, prodano jednoj njemačkoj
tvrdci za milijun maraka šume blizu Sie\veca u svrhu, da se
tamošnje fazanerije prošire.


Vanredni uspjeli u lovu na međjeđe. Prošloga mjeseca ubio je


g. Treščec, kot. upravitelj u Foči u družtvu s još jednim lovcem u tamošnjim
šumama za kratko vrieme od pol sata četiri medjeda. Ovo je
svakako vanredan uspjeh, ali ujedno i dokaz, da u šumovitim planinama
su-jedne nam Bosne ima još u obilju ove inače riedke velike grabežljive
zvjeradi.
Sitne i srednje šume. U industrija!nim zemljama srednje Evrope
sitnih i srednjih šuma sve više nestaje, jer se takove šume većinom
sve polagano pretvaraju u visoke šume. Kao glavni razlog vriedi taj, da
se u tim zemljama zbog konkurencije ugljena ne treba više toliko ogrievnoga
drva, a takvo je drvo glavni proizvod sitnih i srednjih šuma Naročito
se mnogobrojne hrastove šume guljače pretvaraju u visoke šume,
jer je prodja hrastove kore od godine do godine sve slabija a tim i
ovakove šume doista gube pravo na obstanak. Poznato je, a opetovano
već i u ovom listu spomenuto je, da su se u strojbarstvu počeli
gotovo izključivo rabiti razni ostali surogati, koji koru nadomjestiti mogu.
Medju timi osobitu ulogu igra američki „Quebracho".


Noviji sastojinski nacrti. U starijim se je sastojinskim nacrtima
iztakla obično samo razlika izmedju sitne i visoke šume, a za visoke
šume opet samo razlika izmedju listnatih i četinjavih šuma, i to tako
da su se najmladji razredi najsvjetlijim a najstariji najtamnijim tonovima
iste boje bojadisati. Naročito najstariji su se dobni razredi visokih
šuma sasvim tamnom bojom polagah. Ta je tamna boja često smetala,
te se ine mnogobrojne oznake u tim nacrtima nisu lahko razbirati mogle.
Sada se je počelo bojadisati razne dobne razrede u visokim šumama
raznimi bojami nu jednako svjetlimi tonovi, a samo se je za sitne šume
ostalo kod staroga. Obrazac prikljopljen novom „naputku za omedjašenje
i t. d. austrijskih državnih i zakladskih šuma" — o kojem je već u


ovom listu u posebnom članku govora bilo — propisuje da se bojadiše I.
dobni razred visokih šuma (1—20 g.) svjetlo-žutom bojom ; II. dob.
razr. crvenom; III. dob. razr. zelenom; IV. dob. razr. modrom V. dob.
razr. smeđjom, a VI. dobni razred sivom bojom. Jednako se ima bojadisati
četinjava i lislnata sastojina, te se iste razlikuju samo polag
urisanih konvencijalnih oznaka kakove i naš kataster rabi. Novi hes