DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 94 —


Budu li svi interesovani krugovi svoje učinili, te ne budu li se


uklanjali svojim dužnostima, sjegurno će se i s mjerodavne strane,


koja svagda podupire takova koristna nastojanja, učiniti nešto što prave


potrebe narodne dobrobiti zahtjevaju. Gj. X.


Sibirija. Ova ogromna azijatska ruska provincija ima površinu
od 13,900.000 četvornih kilometara, te je po tom oko 24 puta tako
velika kao naša monarhija. Veći dio ove zemlje nije sposoban za poljoprivredu.
Pojas sposoban za poljoprivredu računa se na kojih
4,200.000 čotvor. kilometara. Polag popisa od g. 1897. broji Sibirija u
svem 7,544.367 žitelja, dolazi po tom na 100 kilometara 54 žitelja
dakle od prilike toliko koliko kod nas 1 kilometar. Žiteljstvo Sibirije u
glavnom sastoji od poljodjelaca, te je Sibir izvozna zemlja za žito a
bit će i za drvo. U novije vrieme poljodjelstvo napreduje, a sibirski
poljodjelci mnogo nabavljaju raznih vrsti gospodarskih strojeva.


LoTiički dar niskomu caru. Kako „Pester Lloyd" javlja naš je
kralj poklonio ruskomu caru 12 komada krasnih jelena poteklih iz revira
grofa Ivana Draškovića. Ti reviri leže u baranjskoj županiji u
Ugarskoj. Jeleni doći će u carska ruska lovišta kraj Varšave. Od rečenih
12 jelena osam ih je već odpremljeno u Rusiju, a četiri su odaslana u
Godole. Ovi su darovani jeleni vanredno krasni i jaki eksemplari.


Povećanje uaarsko-lirvatske željezničke mreže u g. 1903.


U zemljama ugarske krune nije se tečajem minule godine nego vrlo
malo povećala željeznička mreža. U cielosti izgradjeno je do 1902. u
svem samo 143 kilometra novih pruga. Od g. 1881. ovamo nije se ni
jedne godine tako malo izgradilo, dakle se je i na tom polju pokazao
zastoj. Za ovu godinu — 1903. — nakanjeno je više graditi ujedno se
kani. nabaviti 95 novih kola za prevoz mesa koja će kola biti providjena
hladionicama i 400 kola za prevoz voča. — Do konca 1902.
bilo je na svim željezničkim prugama u Ugarskoj i Hrvatskoj u porabi:
2991 lokomotiva, 5.757 vagona za prevoz osoba, 68861 vagon za prevoz
robe. Prošle godine nabavljena je 61 lokomotiva, 128 vagona za prevoz
osoba i 2662 teretnih vagona.


Medju težnje agraraca u Rumunjskoj spadaju medju inim ta,
da se broj nedjelatnih dana za seljake umanji, jer su ti mnogobrojni
sveci velika zaprieka intenzivnijem radu u poljodjelstvu.


Uzgoj gnjetlova u Europi posvećuje se sve više i više pažnje, i
to ne samo u južnim već i sjevernijim zemljama našega kontinenta. Lovišta
u našoj monarkiji, u Njemačkoj i Francuzkoj mogu se već upravo bogatima
na toj divljači nazvati. Najbolje to zasvjedočuju sasvim vjerodostojni
izkazi pojedinih većih lovovlastnika, a tako isto službeni statistički
podatci. Ovi potonji nisu doduše skroz točni, nu ipak daju priličnu
sliku lovnih prilika pojedinih zemalja. Iz tih se izkaza vidi, da se