DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 93 —


Nu kad se dogradi već projektirana cesta izmedju Crnog luga i
Delnica, uklonit će se sve zaprieke, koje na putu stoje intenzivnijem
razvitku tog poduzeća. Ta cesta ne će biti jedino od koristi za samo
Vilharovo poduzeće, već i za mjesto Gerovo i cielu okolicu.


Bez dvojbe je, da će ova nova cesta od najveće koristi biti za vlastnike
prostranih šuma, koje su do sada poradi slabih prometila representirale
malu vriednost. Nova cesta od Crnog luga do željezničke stanice
Delnicama bit će za 10—12 kim. kraća od one: Gerovo—Crni lug —
Mrzla vodica do željezničke stanice u Lokvama, što će od znatne koristi
biti za poduzeće poradi nestašice spomenutog već voznog blaga.


Ne samo, da će uz tu novu cestu i samo poduzeće procvasti, osiguravši
im trajan obstanak u Gerovu, nego je ona fid velike važnosti
za intenzivniji razvitak šumskog gospodarstva. Poduzetnik će naime
zbog kraćeg puta i uz jeftiniju kiriju iznašati uz drvni trg veću množinu
gotove robe, a dosljedno tomu, trebat će i više sirovog drvnog
materijala.


Tim načinom će se unovčiti i slabiji, manje vriedniji, proredjivanjem
i njegovanjem sastojina dobiveni sortimenti, koji su se u bezcijenje
prodavali ili u šumi ležati ostavljali.


Intenzivnijim izrabljivanjem šumah, gdje se potrebuje više radne
i vozne suage, otvorit će se radnicima i kirijašima vrelo zarade i privrede,
koje će biti uz novu cestu i snažnije, pošto će vožnja cestom:
Grnilug—Delnice biti brža i lakša. Već s tih razloga, kao i s razloga
što će promet novom cestom biti manje sprečavan od snježnih zameta,
nego s cestom: Grnilug—Mrzla vodica, nuždno je, da se ta nova cesta
i u budućo uzdrži.


Ne manju korist od tog koristnog poduzeća, imat će i željeznička
uprava, pošto će godimice do 1000 vagona gotove, izradjene robe u
Gerovu na drvna tržišta razvažati.


Spomena su vriedne mnogobrojne i razširene ceste i putevi vlastelinstva
čabarskog, koje su otvorile put prostranim šumama pl. porodice
Ghvev na svjetska drvna tržišta. Sveukupna duljina tih cesta.
kao i puteva prvog reda s uzponom od 0—1^/^ iznaša do 120 kim.,
puteva drugog reda 65 kim. i puteva trećeg reda do 180 kim.


Ta mnogo razširena cestovna mreža izgradjena je istom zadnjih
25 godina s znatnim troškom od 700.000 K. Nova cesta Crni lug—
Delnice jest nuždno razširenje cestovne mreže kotarali Čabar i Delnice,


Kr. kotarska oblast u Delnicama već da je i preduzela nuždne
mjere i sredstva, da interesovano pučanstvo stanoviti dio pridonese
k izgradnji te ceste.