DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 92 —


U jeseni prošle godine podigao je u G rovu gospodin Dušan Vilhar,


drvotržac u Rieci parnu pilanu, zasnovanu na temelju najnovije telinike.


To je radostan pojav, kojemu se tim više radujemo, što našoj drvnoj


proizvodnji kraj današnjili prilika prijeti tako osjetljiva konkurencija,


koja svako nastojanje oko njenog razvitka očito spriečava.


U tako težkim prilikama po našu drvnu industriju, našao se ipak


muž, pun poduzetnog duha, koji u siromašnom Gorskom kotaru, u mjestu


Gerovu, podiže najmodernije uredjenu parnu pilanu, spojenu s mlinom


u kojem će za svoje radnike mljeti, uz znatni trošak od 200.000 K.,


koja će godišnje do 30.000 m´ sirovog drvnog materijala izradjivati.


Ovo je poduzeće i sa narodno-gospodarstvenog [´gledišta od velike


koristi za mjesto Gerovo i okolicu.


Dovažanjem k pilani iz okolnjih šuma do 30.000 m´sirovog drvnog


materijala, kao i razvažanjem od pilane izrezane gotove robe putevima


i cestama do bližnjih željezničkih stanica, čemu je potrebno mnogo radne


i vozne snage, otvorit će se narodu izdašno vrelo zarade i privrede.


Poduzetnik će ponajviše izradjivati prostrane šume vlastelinstva
čabarskog, porodice pl. Ghycy. Sveukupni posjed ove broji 17.667 ha,
od kojeg na samu šumsku površinu odpada 17.276 lia. Razumije se, da
su tim poduzećem i šume okolnjih zemljištnih zajednica, kao i manjih
šumoposjednika zadobile veću vrijednost, jer su dobile stalnog konsumenta,
koji će njihove šumske proizvode više tražiti i bolje plaćati.


Velika je zasluga punomoćnika rečenog vlestelinstva, gospodina
Nikole pl. Ghycy-a, da se je to koristno poduzeće u siromašnom onom
kraju podiglo.


Nestašica radnih sila i voznog blaga u onom kraju osjetljivo će
djelovati na intenzivniji razvitak koristnog tog poduzeća. Opaža se već
sada oskudica radnih sila i novaca poradi mnogobrojnog izseljivanja naroda
u ovozemske, kao i u prekomorske krajeve, što ima za posljedicu
materijalno propadante ondašnjeg pučanstva. Bez sumnje je, da će novo
poduzeće zaustaviti bujicu selenja, pošto će narod kod kuće imati zarade,
a što će opet od koristi biti i za samo poduzeće. Da se u Gerovu
izradjena roba dopremi na Rieku, mora se ona prije dovesti do željezničkih
stanica u Lokvama ili u Delnicama Danas se gotova roba vozi
do 40 kim. dugačkom cestom: Gerovo—Crni lug—Mrzla vodica do željezničke
stanice u Lokvama. Ova znatna udaljenost prouzročuje za poduzeće
velike troškove, koji se zimi i povisuju, a kada snieg zapadne, dapače
prevoz robe zapinje.


Prema tomu jasno se razabira, da je današnja cesta: Gerovo—Crni
lug—Mrzla vodica do željezničke stanice u Lokvama za poduzeće skroz
nepraktična, pošto su troškovi kirije oko dovoza gotove robe na stanicu
tako veliki, da umanjuju rentabilitet poduzeća.