DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 86 dozvoljava
samo uvoz trupaca. S tog razloga rado bi austrijski drvotržci,
da se udari izvozna carina na trupce i tim donekle paralizuje visoka
carina na rezanu robu, nu tom se opet protive šumovlastnici, jer
se boje, da bi oni tu izvoznu carinu platiti morali.


Za južne prediele naše monarkije opet je osobito važan trgovački
i carinski ugovor sa Italijom, jer Italija je glavni konsument za
drvo iz ovili krajeva, naročito i za mekanu i bukovu robu iz Hrvatske.
Italija je pako ozlovoljena, jer se vinska klauzula obnoviti ne će, pa
kani praviti zaprieke uvozu našega drva. Ipak se te grožnje Talijana
previše osbiljno uzeti ne mogu, jer Italija sama drva dosta ne proizvodi,
pak ga uvoziti mora, a južne zemlje naše monarkije ipak su joj najbliže,
te dobava drva iz tih zemalja još najjeftinija. Opravdana je
s toga nada, da će se i opet s Italijom moći povoljan trgovački ugovor
sklopiti, kojim će i nadalje biti omogućeno izvažati naše drvo u razne
talijanske pokrajine.


Kakova je bila trgovina s hras´ovim dužicama u god. 1902. odnosno
u zadnjem desetgodištu, pokazuju dolje priobćeni podatci objelodanjeni
po jednom od glavnih ekportira ove robe. Ujedno priobćujemo
i ciene razne šumske robe sa bečkog tržišta polag izvještaje bečke
trgovačke komore.


Ciene drva u Beeu. Polag zadnjeg izvještaja komore bečke burse
vriede za veliku trgovinu sliedeće ciene za drvo:


Ogrievn o drv o
po prostornom metru (Beč loco kolodvor).
Kruna
Bukove cjepanice I. razr. nesplavljene i splavljene .
» » ^A. j, „
Jelove i smrekove cjepanice nesplavljene i splavljene.
Borove cjepanice I. razr
.
.
10—10-50
9— 950
10—11-—
9—10-—
-50— 9-—


Gradjevno drvo i rezana roba


po kubičnom metru (Beč loco kolodvor).


Kruna
Jelove i smrekove gredice:
*7i3—´7i8 ^"1- široke i do 10 m. dugačke 23—29


8/ _2l/


/20 li 12 m. 30-32