DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 85 —


Sehoriisteln, iiber eine neue Holzuntersuchungs-Methode. Izašlo u
Beču kod J. Fricka. Giena 50 fil.


Wlmmenauer, Jahresbericht iiber Veroffentlichungen u. wichtigere
Ereignisse đes Forstwesens i t. d. fiir das Jahr 1901. Izašlo kao prilog
lista A. F. u. J. Z. Dobiva se i naposeb kod Sauerlandera u Frankfurthu


n. M. uz cienu od 4 K.
Promet i trgovina.


u zadnjem se mjesecu nisu prilike na drvarskom tržištu promienile.
Sve ono što smo u našim posljednim izvještajima o tom spomenuli,
vriedi i danas. Očekuju se bolji dani, ali oni još nastupili nisu.
Jedino iz Njemačke stižu povoljniji glasovi, te ondješni stručni listovi
javljaju, da su šumske dražbe, održane zadnje vrieme, bile živahnije;
potražba za drvom porasla je, te su kod tih dražba postignuti znatno
bolji uspjesi. Nu ti bolji uspjesi postignuti su kod dražba sječina u četinjavim
šumama, nu kako naše mehko drvo ne ide u^Njemačku, ne ima
to za nas nikakove važnosti. Tvrdo drvo, naročito hrastovina, još se ni
u Njemačkoj mnogo ne traži, a baš ovu robu Njemačka iz naših strana
importira.


Gospodarstvene prilike nisu još razbistrene. Ipak je trgovački sviet
s velikim zadovoljstvom primio viest, da je austro-ugarska nagoda bar
u principu gotovo, jer su se oba ministra predsjednika baš na pragu
nove godine konačno sporazumila, te će jedinstveno carinsko područje
uzčuvano ostati. Austrijski su drvotržci u svojoj skupštini držanoj pro´
sloga mjeseca, dali jasna izražaja svojemu zadovoljstvu, da seje nagoda
nakon opetovanih pregovora ipak uglavila. Kad se oni kao importeri
toliko tomu raduju, mogu se tomu punim pravom radovati ugarski i
hrvatski drvotržci, koji opet znatne množine drva u austrijske krunovine
i zemlje eksportiraju. Ovom nagodom — koja još sasma gotova
nije, jer ju još parlamenti prihvatiti moraju — dobili su drvotržci
naše monarkije bar jednu sigurnu osnovku za svoja trgovačka poduzeća,
a sad samo stoji do mjerodavnih faktora, da se i sa susjednim
državama, koje u znatnoj mjeri importiraju drvo iz austro-ugarskoga carinskoga
područja, uglave što povoljniji ugovori, kojimi će se eksport
našega drva u te zemlje osjegurati. Za šumarstvo i šumsku trgovinu
naše monarkije to je od osobite važnosti, jer je drvo onaj articl, koji
u našem eksportu prvo mjesto zauzima koli po množini toli po vriednosti.
Težko će osjetiti naše šumarstvo i naša trgovina s drvom, što
Njemačka traži znatno višu carinu na rezanu robu, te uz nizku carinu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 86 dozvoljava
samo uvoz trupaca. S tog razloga rado bi austrijski drvotržci,
da se udari izvozna carina na trupce i tim donekle paralizuje visoka
carina na rezanu robu, nu tom se opet protive šumovlastnici, jer
se boje, da bi oni tu izvoznu carinu platiti morali.


Za južne prediele naše monarkije opet je osobito važan trgovački
i carinski ugovor sa Italijom, jer Italija je glavni konsument za
drvo iz ovili krajeva, naročito i za mekanu i bukovu robu iz Hrvatske.
Italija je pako ozlovoljena, jer se vinska klauzula obnoviti ne će, pa
kani praviti zaprieke uvozu našega drva. Ipak se te grožnje Talijana
previše osbiljno uzeti ne mogu, jer Italija sama drva dosta ne proizvodi,
pak ga uvoziti mora, a južne zemlje naše monarkije ipak su joj najbliže,
te dobava drva iz tih zemalja još najjeftinija. Opravdana je
s toga nada, da će se i opet s Italijom moći povoljan trgovački ugovor
sklopiti, kojim će i nadalje biti omogućeno izvažati naše drvo u razne
talijanske pokrajine.


Kakova je bila trgovina s hras´ovim dužicama u god. 1902. odnosno
u zadnjem desetgodištu, pokazuju dolje priobćeni podatci objelodanjeni
po jednom od glavnih ekportira ove robe. Ujedno priobćujemo
i ciene razne šumske robe sa bečkog tržišta polag izvještaje bečke
trgovačke komore.


Ciene drva u Beeu. Polag zadnjeg izvještaja komore bečke burse
vriede za veliku trgovinu sliedeće ciene za drvo:


Ogrievn o drv o
po prostornom metru (Beč loco kolodvor).
Kruna
Bukove cjepanice I. razr. nesplavljene i splavljene .
» » ^A. j, „
Jelove i smrekove cjepanice nesplavljene i splavljene.
Borove cjepanice I. razr
.
.
10—10-50
9— 950
10—11-—
9—10-—
-50— 9-—


Gradjevno drvo i rezana roba


po kubičnom metru (Beč loco kolodvor).


Kruna
Jelove i smrekove gredice:
*7i3—´7i8 ^"1- široke i do 10 m. dugačke 23—29


8/ _2l/


/20 li 12 m. 30-32
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 87 -
Jelove i smrekove grede:
*724—´^Vag cm. šir. i 6—8 m. dugačke 31— 35
Jelove i smrekove daske za sanduke 28— 29
„ i „ grede za skele 29— 30
„ i „ daske i mostnice I. razr 30— 34
„ i „ „ i „ nesortirane 28— 31
Smrekove daske i mostnice 1. razreda 36— 42
„ „ i „ nesortirane 34— 38
Borove daske i mostnice I. razreda 38— 44
Hrastove daske i mostnice nesortirane 80— 90
Hrastove daščice za podove — frize — (kratke bečke) . . 78— 90
„ „ „ „ „ (kratke za eksport . 60—102
, „ „ , „ (dugačke za eksport) 98—110


Njemačka bačvarska gradja


po hektolitru ab Beč a za čitavu bačvu — dužice i dna.


Kruna
V, hektolitra = Br. ´/^ 7j 2 —2-i;0
= „ . ´U 2-40-2-60
=-„ „74 2-90-3


V^ hektolitra = Br. 17 ^ 3 —3-40
= „ „ V4 3-60—3-80
= „ „7 4 4-20-4-40
=-„ „74 4-70-5


1 hektolitar = Br. „ *|^ 4-80-5-20
-= , „ V4 3-60-3-80
= „ „7 4 5-80-6-20
= „ „7 4 6-60—6-90


Bačve za transport već prema dimenzijama Br. 8—13. , 3-90—4-30


Bačve za pivnice i skladišta Br. 20—25 j 4-30—4*40
„ „ „ i , „ 26-32 / g 4-60-4-90
„ „ „ i „ „ 34—38 ´I 5-30—5-70
„ „ „ i „ „ 40-45 ) I 5-40-5-80
„ „ „ i „ „ 50-60 ..... I ^ 5-80-6„
„ „ i „ „ 65-70 I g, 6-20-6-40
„ „ „i „ „ 80—90 ..... I 6-30—6-50
„ „ „ i „ „ 95 i više / 6-40—6-60
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 88 —
Izvoz dužica iz Austro-Ugarskc


Tvrdke za izvoz


J. B. M. Gairard
E. Conighi & Arch
Christiau Gafflnel
Th. Schadeloock
G. Glass
A. Berger
S.&W.Hoffmann
G. M. đe Amicis
Razni
Mjestc


Francuzka


Algir Španija
i i Holandija
Tunis Portugal


Bordeaux] Cette Marseille


2696064 3768143 1945604 1694
4506958 24G5330 — — — 110907
2288374 3018223 296383 186518 — 200
1110538 3169282 653119 — — 51188
1677035 747310 — — — —
1469932 291122 52451 3520 — —
— — — — 196495 149488
— — — — 266424 —
121090 — — — i — —
13869991 18459410 2947547 191732 462919 311783


Opetovanje izvoza 1903.


Francezka
Španija i Portugal
Holandija
Algir i Tunis
Italija
Englezka
Švedska i Norvežka
Turska
Grčka
Turska


Ukupno ko] nada .


3027( 5948
46 2919
31 1783
19 1732
14^ 1976
13< 3510
12 5213
5( )342
4^ 1913
601
2937


. 3175^
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 89 —
preko Rieke i Trsta tečajem god. 1903.


opređieljenja


Ukupno


Švedska


Aziat.


Italija Englezka i Turska Grčka
Norvežka Turska


25104 10610 126213 5B042 42113 601 8672188
7083195
103372 125900 300 2800 6032070
4984127
2424345
1817015
S4598S
4500 270924
12000 133090
144976 136510 126213 56342 44913 601 31752937


Izvoz 1893—1903.


Godina preko Trsta preko Rieka Ukupno


1893 7119965 53130919 60250884
1894 2552475 52292606 54845081
1895 2783356 31440288 34223644
1896 4759155 37T56901 41916056
1897 1538079 34309422 35847501
1898 3795180 33876581 37671761
1899 7690000 39662058 4735205^
1900 5033911 37110114 42144025
1901 2770532 42440219 45210751
1902 1244534 80508403 31752937