DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 85 —


Sehoriisteln, iiber eine neue Holzuntersuchungs-Methode. Izašlo u
Beču kod J. Fricka. Giena 50 fil.


Wlmmenauer, Jahresbericht iiber Veroffentlichungen u. wichtigere
Ereignisse đes Forstwesens i t. d. fiir das Jahr 1901. Izašlo kao prilog
lista A. F. u. J. Z. Dobiva se i naposeb kod Sauerlandera u Frankfurthu


n. M. uz cienu od 4 K.
Promet i trgovina.


u zadnjem se mjesecu nisu prilike na drvarskom tržištu promienile.
Sve ono što smo u našim posljednim izvještajima o tom spomenuli,
vriedi i danas. Očekuju se bolji dani, ali oni još nastupili nisu.
Jedino iz Njemačke stižu povoljniji glasovi, te ondješni stručni listovi
javljaju, da su šumske dražbe, održane zadnje vrieme, bile živahnije;
potražba za drvom porasla je, te su kod tih dražba postignuti znatno
bolji uspjesi. Nu ti bolji uspjesi postignuti su kod dražba sječina u četinjavim
šumama, nu kako naše mehko drvo ne ide u^Njemačku, ne ima
to za nas nikakove važnosti. Tvrdo drvo, naročito hrastovina, još se ni
u Njemačkoj mnogo ne traži, a baš ovu robu Njemačka iz naših strana
importira.


Gospodarstvene prilike nisu još razbistrene. Ipak je trgovački sviet
s velikim zadovoljstvom primio viest, da je austro-ugarska nagoda bar
u principu gotovo, jer su se oba ministra predsjednika baš na pragu
nove godine konačno sporazumila, te će jedinstveno carinsko područje
uzčuvano ostati. Austrijski su drvotržci u svojoj skupštini držanoj pro´
sloga mjeseca, dali jasna izražaja svojemu zadovoljstvu, da seje nagoda
nakon opetovanih pregovora ipak uglavila. Kad se oni kao importeri
toliko tomu raduju, mogu se tomu punim pravom radovati ugarski i
hrvatski drvotržci, koji opet znatne množine drva u austrijske krunovine
i zemlje eksportiraju. Ovom nagodom — koja još sasma gotova
nije, jer ju još parlamenti prihvatiti moraju — dobili su drvotržci
naše monarkije bar jednu sigurnu osnovku za svoja trgovačka poduzeća,
a sad samo stoji do mjerodavnih faktora, da se i sa susjednim
državama, koje u znatnoj mjeri importiraju drvo iz austro-ugarskoga carinskoga
područja, uglave što povoljniji ugovori, kojimi će se eksport
našega drva u te zemlje osjegurati. Za šumarstvo i šumsku trgovinu
naše monarkije to je od osobite važnosti, jer je drvo onaj articl, koji
u našem eksportu prvo mjesto zauzima koli po množini toli po vriednosti.
Težko će osjetiti naše šumarstvo i naša trgovina s drvom, što
Njemačka traži znatno višu carinu na rezanu robu, te uz nizku carinu