DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 84 —


u Križevcima. Još u prosincu pojavila se je sumnjiva oteklina na licu
pokojnika, te je bio prisiljen podvrći se težkoj i pogibeljnoj operaciji,
koja žalibože ipak nije uspjeha imati mogla. Dne 21. pr. mj. sahranjeno je pokojnikovo
mrtvo tielo uz brojno učešće zagrebačkih šumarskih krugovi,
rodbine i drugih prijatelja i znanaca na zagrebačkom groblju u Mirogoju.
„Bila mu labka zemljica".


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Opažanje oborina i vodostaja u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
za god. 1901. Izdao narodno gospodarstveni odsjek kr. hrv.slav.-
dalm. zemalj. vlade.


Ovo izvješće pruža mnogobrojne podatke, koji mogu naročito dobro
doći kulturnim i drugim tehničarima.


Dr. Hranilović i D. Hire, Zemljopis Hrvatske. Od ovoga djela,
koje se štampa kod A. Scholza u Zagrebu, a izlazi u vlastitoj nakladi
samih pisaca, izašla je već 11. svezka. U ovoj svezci opisana je djakovačka
uleknina, Erdutska brda i Fruška gora, ujedno počinje opisom
Kraških krajeva i to ponajprije Pokupjem. Iz svih ovih predjela ima i
vjernih slika, kojima se vriednost ovoga djela diže. 0 samom djelu već
smo se opetovano samo najpovoljnije izraziti mogli, pak to djelo i ovom
prilikom najtoplije preporučujemo za nabavu i našim šumarskim knjižnicama,
a i pojedinim stručnjacima.


.Imenik dostojanstvenika i činovnika u kraljevini Hrvatskoj i
Slavoniji. I za ovu je godinu izdala kr. zemalj. vlada ovaj imenik, koji
može dobro doći raznim javnim zvaničnicima i uredima.


A. Korlević, Prilog za nomenklaturu kralježnjaka. (Preštampano
iz „Nastavnoga vjestnika" knj. XI. sv. 2.). Zagreb 1902. Tisak kr. zemalj
tiskare.
Vriedni g. pisac podvrgao se je trudu, da sabere nazivlje odnoseće
se na kralježnjake po raznim našim, zooložkim knjigama. Kako se ta nazivlja
često znatno razlikuju, otežčava to u velikoj mjeri samu nauku,
pa s toga predlaže jedinstveno nazivlje za kralježnjake i to takovo, koje
većina stručnjaka rabi i koje najbolje odgovara. U obće vlada u tom
pogledu u prirodoslovju toliki darmar, da bi se tomu u samom interesu
nauke morao učiniti kraj. Ovim je prilogom učinio g. pisac jedan korak
k tomu cilju, koji leži naročito u interesu naše srednjoškolske omladine.


Homberg, der Fischteicli des Land- u. Forstwirthes. Izašlo u Arnsbergu
kod J. Stabla. Giena 50 fil.