DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 82 —


Najobičnija je divlja patka u južnom dielu sjeverne Amerike
»Anas sponsa«. Ova sjajem svojega perja, a tečnošću svoje
divljači sve ostale vrsti nadkriljuje, te se može opravdano
pravom delikatesom nazvati.


Izim ove vrsti love se još i sliedeće: Anas boschas, A.
strepera, A. obscura, A. acuta, A. americana, A. caroliniensis,
A. discors, A. cljpcata, nadalje: Fuligula valisneriana, F.
ferina, F. marilla, F. mariloides, F. rusitorques i t. d.


Izim za divlje patke sačinjavaju ti prekomorski trstici,
močvare i rieke, pravi eldorado za inaku svakovrstnu vodenu
perad.


Neizmjerno bogatstvo na divljim patkama na glasu je u
pokrajina južne Karoline i južne Georgie. Naročito u zimskim
mjesecima nadmašuje bogatstvo na divljim patkama sve Čovječje
pojmove u nizinama i na otocima Floride.


Na samoj Floridi prelietavaju patke za vrieme selenja sa
strahovitim šumom, kao neprekidni oblaci, a sam šum njihovoga
lieta, sličan je tutnjavi nevremena.


Na samoj Floridi i u okolici slabo se na lovi; tamo imaju
patke miru, pa zato i tamo za vrieme selenja u toli neizmjernom
broju počivaju.


Floridski se lovci više bave lovom na virginske jelene i
raedjede, dočim na pernatu divljač samo nuzgredno love.
Sto se nadalje tiče neprijatelja divljih pataka transatlantičkih,
navesti nam je ponajpače divlju mačku i množinu ptica grabilica.


LISTJ^LIK.


Osobne viesti.


ImenOTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: Antuna Marka nadšumara imovne obćine gjurgjevačke,
šumarnikom i upraviteljem gospodarstvenoga ureda imovne
obćine križevačke; kot. šumare Gustava Lacha, Eleazara Mlina
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 83 —


rić a i Rudolfa pl. Rukavin u nadšumarima, šumarske vježbenike
Nikolu Grdenića i Andriju Loncariča šumarskim pristavima a Ivana
Milkovića i Vladimira Od žica šumarskim vježbenicima, sve kod
imov. obćine gjurgjevačke; kot. šumara Dionisa Sever a nadšumarom
i Josipa Krpan a akcesistom oba kod imov obćine križevačke, pak
šumar pristava i upravitelja glinske šumarije Gedeona Ogrizović a
kot. šumarom I. banske imov. obćine konačno šumar, vježbenika imov.
obćine gjurgjevačke Petra Georgijević a privr. kr. šumarskim vježbenikom
kod kr. žup. oblasti u Zagrebu, svekolike sa sustavnim berivima
odnosno sustavnom pripomoći. — Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao
je u statutu činovnika kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i
Slavoniji imenovati: kr. nadšumara Gustava Kraus a i Josipa Kozar e a
kr. šumarnicima, kr. šumare Nikolu Nevickoga i Franju Barkocaja,
kr. nadšumarima, šumarskog kandidata Belu Zador a kr. šumarom a
šum. vježbenika Stjepana Maj erskoga šumarskim kandidatom.


t Louis pl. Blasich. Dne 7. pr. mj. preminuo je u Beču doyen
naših hrvatskih drvotržaca, vrlo ugledna i uvažena ličnost i izvan krugova
drvotržaca, Louis pl. Blasich. Vriedni pokojnik, Ipotomak ugledne
riečke patricijske obitelji, za rana posvetio se je trgovini s drvom, te je
od više godina bio ovdje i prokušani savjetnik naših drvotržaca u obće,
napose u hrastovini, a pravi specijalista u proizvodnji i trgovini hrastovim
dužicama. Za vrieme dok je Sisak bio pravim emporijom za trgovinu
s hrastovinom, naročito s hrastovima francuzkim dužicama, nastanio
se je pokojni Blasich u Sisku, pa ako i jest kasnije Sisak prestao
igrati u trgovini s drvom onu važnost, koju je do izgradnje željez.
pruga u Posavini imao, ostao mu je vriedni pokojnik vjeran, a naši su se trgovci
često svraćali u Sisak, da u pokojnika potraže savjeta u šumsko
trgovačkim poslovima. U samom Sisku uživao je pokojni Blasich velike
simpatije i obnašao mnoge počastne službe sve do svoje smrti. Pokojni
Blasich bio je ne samo mnogogodišnji član, već i vrli prijatelj našega
družtva. Početkom prošlog mjeseca otišao je pokojni Blasich u Beč i
tamo obolio i morao se podvrći težkoj operaciji, koju ipak — jer već
u starijoj dobi — nije preživiti mogao, te u 68. godini svoga vieka premiauo.
Tielo pokojnika dovezeno je u Sisak i tamo u obiteljskoj raci
uz vanredno saučešće mnogobrojnih prijatelja i znanaca sahranjen. Smrću
Blasicha zadesio je našu šumsku trgovinu veliki gubitak. „Vječna mu
spomen".


t Bogomir Karakaš, kr. kot. šumar u Sv. Ivanu Zelini, umro je
dne 19. pr. mj. u zagrebačkoj bolnici milosrdne braće nakon kratke
težke bolesti u mladjahnoj dobi od BI. godine. Pokojnik služio je prije
-toga više godina kao asistenta u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu