DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 82 —


Najobičnija je divlja patka u južnom dielu sjeverne Amerike
»Anas sponsa«. Ova sjajem svojega perja, a tečnošću svoje
divljači sve ostale vrsti nadkriljuje, te se može opravdano
pravom delikatesom nazvati.


Izim ove vrsti love se još i sliedeće: Anas boschas, A.
strepera, A. obscura, A. acuta, A. americana, A. caroliniensis,
A. discors, A. cljpcata, nadalje: Fuligula valisneriana, F.
ferina, F. marilla, F. mariloides, F. rusitorques i t. d.


Izim za divlje patke sačinjavaju ti prekomorski trstici,
močvare i rieke, pravi eldorado za inaku svakovrstnu vodenu
perad.


Neizmjerno bogatstvo na divljim patkama na glasu je u
pokrajina južne Karoline i južne Georgie. Naročito u zimskim
mjesecima nadmašuje bogatstvo na divljim patkama sve Čovječje
pojmove u nizinama i na otocima Floride.


Na samoj Floridi prelietavaju patke za vrieme selenja sa
strahovitim šumom, kao neprekidni oblaci, a sam šum njihovoga
lieta, sličan je tutnjavi nevremena.


Na samoj Floridi i u okolici slabo se na lovi; tamo imaju
patke miru, pa zato i tamo za vrieme selenja u toli neizmjernom
broju počivaju.


Floridski se lovci više bave lovom na virginske jelene i
raedjede, dočim na pernatu divljač samo nuzgredno love.
Sto se nadalje tiče neprijatelja divljih pataka transatlantičkih,
navesti nam je ponajpače divlju mačku i množinu ptica grabilica.


LISTJ^LIK.


Osobne viesti.


ImenOTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: Antuna Marka nadšumara imovne obćine gjurgjevačke,
šumarnikom i upraviteljem gospodarstvenoga ureda imovne
obćine križevačke; kot. šumare Gustava Lacha, Eleazara Mlina