DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— sije
lov na divlje patke bez ladjice ili čamca, za takove lovce,
koji niti ladjicu ne posjeduju.
Taj način lova moguć je samo duž plitkih obala rieka.
Za taj si način lova, lovac iz mehkog drva izreže 2 do 4


t. ZV. »patke vabilice«, koje vjerno po naravi uljenastom bojom
bojadiše.
Pod vodom, a u razmacima od kojih 10—20 metara, od
obale rieke pako na 40 do 50 metara daleko, zabijeni su pod
vodom kolci, a na svakom je mala željezna karika pričvršćena,
a kroz tu karika vodi jaka uzica ili žica k svakoj patki, te je
na trbuhu iste pričvršćena.


Uzice, koje su da se ne razmoče impregnirane, vode od
svake 2—3 vabiljke u kariku glavnog stupčića u vodi i dalje
na kopno do ruke lovca, koji je kraj obale u kolibici od trstike
i šaša sa svojom repetušom pomno sakriven.


čim jato pataka proleti, povuče lovac glavnu uzdu, a sve
vabiljke se u isti tren na razne strane giblju, izim toga drži
lovac u ustima jedno vabilo za patke, te u isti čas kad uzicu
potegne zadreči: »reg, reg, reg«, nakon čega se jato dolazećih
divljih pataka, rek bi kao ćoravo, medju one 2—3 patke vabilice
spušta i na vodu posjeda. Sad lovac što brže nekoliko
hitaca izbaci.


Treći način lova vrše otmeniji lovci, više »Sportmans«,
koji se dadu na čamcima po crncima na daleko duž rieke voziti,
te na svaku pojedinu vodenu pernatu divljač opale.


Nekoji bogati amerikanski lovci dadu si dapače u fabrikama
kaučuka dogotoviti velike, ali i jake vreće od kaučuka,
kojim je jajoliki rub poput čovečje noge debel, šupalj a gustim
zrakom napunjen.


U ovakov čunić ili pravo vreću od kaučuka sjedne lovac
veoma komotno, te neprestano na preko njega leteća jata i na
pojedine patke puca.


Što više, imade i sila lovaca pripadajućih krasnom spolu,
koji se kao osobiti njmrodi u lovu na patke dapače natječu,
i na prije spomenuti način pomočju zasjede u kauČukovoj vreći
lov love. 6